Produkt-informasjon

Her har vi samlet grunnleggende informasjon om sparekontoene våre, slik at du enkelt kan få tilgang til den informasjonen du trenger og ønsker. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg så snart som mulig.

Produktvilkår

Les produktvilkårene og de generelle vilkårene for sparekontoene våre

Produktvilkår for sparekonto med flytende rente

Produktvilkår for fastrentekonto

Generelle vilkår

Norsk markedsførings- og avtalelovgivning gjelder. Kommunikasjonen vil være tilgjengelig på norsk.

Innskuddsinstitusjoner

Innskuddsinstitusjon er Norion Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg, Sverige. Telefonnummer +46 10 - 161 00 00. Norion Bank AB, organisasjonsnummer 556597-0513, står under tilsyn av den Svenske Finansinspektionen. Norion Bank AB er registrert innehaver av og driver virksomhet under varemerket Collector.

Innskuddsgaranti

Riksgälden har den 8. desember 2023 besluttet at Norion Bank ABs sparekontoer: Collector Sparekonto flytende rente og Collector Sparekonto bundne rente omfattes av den svenske statlige innskuddsgarantien. Det betyr at innskudd på hver kontotype er dekket av innskuddsgarantien. Maksimal erstatning er 1 050 000 SEK per kunde og institusjon. I tillegg til dette beløpet kan kunden få kompensasjon for midler i forbindelse med visse spesifiserte hendelser, for eksempel salg av privatbolig, opphør av arbeidsforhold, arv, forsikringserstatning, opp til maksimalt 5 millioner SEK.

Les mer om innskuddsforsikring her

Følgende svenske eller tilsvarende utenlandske innskytere kan ikke få erstatning fra innskuddsgarantien: banker, kredittmarkedsselskaper, forsikringsselskaper, støtteforeninger, finansinstitusjoner i henhold til svensk lov (2004:297) om bank- og finansieringsvirksomhet, verdipapirfond eller alternative investeringsfond, pensjonskasser, fylkeskommuner, kommuner eller statlige myndigheter. Riksgälden utbetaler erstatningen innen syv virkedager etter at innskuddsgarantien utløses. Hvis innskuddsgarantien utløses, vil Riksgälden kontakte deg. Du trenger ikke å søke om erstatning selv.

Les mer om innskuddsgarantien hos Riksgälden


Angrerett

Du har rett til å angre på opprettelsen av en sparekonto hos oss innen 14 dager etter at du har søkt om sparekonto (angrefrist). Angreretten gjelder kun for den opprinnelige avtalen og ikke for enkelttransaksjoner eller tilsvarende som utføres i løpet av kontoens avtaleperiode. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn. Hvis du ombestemmer deg, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

 


Skriv inn navn, adresse og telefonnummer eller e-postadresse. Det anbefales at du alltid oppbevarer dokumentasjon som viser at du har angret. For å utøve angreretten må du sende meldingen din før utløpet av angrefristen.

Hvis du angrer, vil kontoen din bli stengt. Saldoen og eventuelle påløpte renter vil bli utbetalt så snart som mulig til den kontoen du har oppgitt, men senest 30 dager etter at vi har mottatt meldingen om at du benytter deg av angreretten.

 

Åpne en sparekonto

 

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg

Sverige