Vårt bærekraftsarbeid

Gjennom en bærekraftig kredittgivning muliggjør Collector en bærekraftig utvikling for kundene og for banken som helhet. Det betyr at vi tar ansvar i alt vi gjør, fra relasjonen til kunder og medarbeidere til hvordan vi utvikler produkter og tjenester og driver virksomheten vår.

Slik arbeider Collector med bærekraft

Kredittgivning er et viktig økonomisk instrument for samfunnet. Bærekraftig kredittgivning er grunnleggende for Collectors arbeid, siden en kunde som får betalingsvansker er et tap for både banken, kunden og samfunnet. Sammen har alle aktørene i kredittmarkedet et stort ansvar for å unngå for høy gjeldsgrad hos låntakere.

Collector er et varemerke i Norion Bank AB, som har som ambisjon å bidra målbart til FNs globale bærekraftsmål frem mot 2030. Vår ambisjon er også å medvirke til å nå målet i Paris-avtalen om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Vi vil øke de positive effektene og redusere de negative fra vår finansieringsvirksomhet.

Norion Bank AB vil gjennom forretningsmessighet, engasjement og omtanke gjøre det mulig for kunder å fortsette å utvikle seg. Sammen skal vi bidra til morgendagen og en bærekraftig utvikling.

Les mer om Norion Bank ABs bærekraftsarbeid

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg

Sverige