Klagehåndtering

Dersom du ikke er fornøyd med en tjeneste utført av oss vil vi gjerne ha din tilbakemelding.

Collector er et varemerke innen Norion Bank AB. For å få tilgang til Norion Bank AB:s klagehåndteringsinformasjon, gå til norionbank.no/klager

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg

Sverige