Innskuddsgarantien gir deg en trygg måte å spare penger på

Innskudds-garantien gir deg en trygg måte å spare penger på

Enten du velger en sparekonto med fast eller flytende rente hos Collector, er den dekket av den svenske statlige innskuddsgarantien.

Collector er et varemerke i Norion Bank AB.

Den svenske statlige innskuddsgarantien innebærer at du er garantert full erstatning på de oppsparte pengene dine, opp til totalt 1 050 000 SEK per kunde og institusjon, hvis Norion Bank AB skulle gå konkurs, eller hvis Finansinspektionen av andre grunner bestemmer at innskuddsgarantien skal tre i kraft. Hvis det er flere personer som deler en sparekonto, regnes det som 1 050 000 SEK per person. Har du penger på flere ulike sparekontoer hos Collector, beregnes innskuddsgarantien samlet for alle engasjementene dine. I tillegg til dette beløpet kan kontohavere i henhold til loven, under visse forutsetninger, få erstatning for visse innskudd som kan henføres til spesifikt angitte hendelser, for eksempel salg av privatbolig, opp til maksimalt 5 millioner SEK. Riksgälden utbetaler kompensasjonen innen 7 virkedager etter at banken ble slått konkurs eller Finansinspektionen besluttet å aktivere garantien.

Riksgälden har den 8. desember 2023 besluttet at Norion Bank ABs sparekontoer: Sparekonto flytende rente og Sparekonto bundne rente omfattes av den svenske statlige innskuddsgarantien. Det betyr at innskudd på hver kontotype er dekket av innskuddsforsikringen.

Les mer om innskuddsgarantien hos Riksgälden

Les mer om Norion Bank

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg

Sverige