Om Collector

Collector spesialiserer seg på finansieringsløsninger
for behovene til små og mellomstore bedrifter.
Vi er komplementet til tradisjonelle banker.

Vår virksomhet

Bedriftskunder tilbys løsninger som legger til rette for bedre likviditet og økt salg gjennom factoring og bedriftslån og kundevennlige betalingsløsninger for e-handel og butikk. Vi tilbyr også lån til profesjonelle eiendomsaktører.

Selskapet har kontorer i Gøteborg (hovedkontor), Stockholm, Oslo og Helsinki. Konsernet består av morselskapet Collector AB (publ) og det heleide datterselskapet Collector Bank AB hvor hovedvirksomheten drives.

Collector AB (publ) er notert på Nasdaq Stockholm.

Årsrapport 2021

Les mer om vår virksomhet, vårt bærekraftsarbeid og den finansielle rapporteringen for 2021.

Collectors historie 

Collector Bank ble grunnlagt i 1999 av Lena Apler og Johan Möller, som begge har en bakgrunn fra arbeid med misligholdte lån fra deres tid sammen på Securum, et selskap som ble dannet på initiativ fra den svenske regjeringen under finanskrisen på begynnelsen av 1990-tallet. I de første årene var Collector Bank kun opererativ i forvaltningen av misligholdte lån, et "mini-Securum". Fra 2003 valgte Collector Bank en ny retning, og utviklet seg til et kredittselskap som tilbyr egne produkter til kundene.

For bedrifter og privatpersoner

Det første skrittet var factoringtjenester til bedrifter, deretter faktura- og delbetaling for forbrukerkjøp, en form for factoring med privatpersoner som sluttkunde, da med postordrevirksomheten som distributør. Senere har e-handel utgjort den viktigste målgruppen, men også butikkjeder er representert. For privatpersoner ble personlige lån, usikrede lån og sparekonto lagt til.

Produktutviklingen har gradvis blitt tilpasset kundenes behov og etterspørselen i markedet. I 2010 inroduserte Collector Bank kredittkort, Collector Bank Easycard og deretter Collector Bank Easyliving. For factoringtjenester ble bedriftslån lagt til for factoringkunder. I 2013 ble eiendomslån i form av juniorlån for profesjonelle eiendomsaktører lagt til. I de senere årene har fokuset vært på digitalisering og utvikling av mobile tjenester og applikasjoner. I 2014 ble den første appen, Collector Bank Betalkoll lansert.

I mai 2015 fikk Collector Bank tillatelse til å drive bankvirksomhet, og i juni 2015 gjennomførte morselskapet Collector AB en børsintroduksjon på Nasdaq Stockholm. 

 

Kronologi

 • 1999 Collector ble grunnlagt av Lena Apler og Johan Möller.

 • 2001 Kredittmarkedet under tilsyn av Finanstilsynet.

 • 2004 Tilbyr privatlån. Inkassotjenester tilkommer gjennom oppkjøp.

 • 2005 Tilbyr sparekonto.

 • 2008 Ekspansjon til Norge og Finland.

 • 2010 Kredittkorttjenester introduseres.

 • 2013 Tilbyr eiendomsfinansiering.

 • 2014 Lanserer sin første app Betalkoll.

 • 2015 Bankkonsesjon og børsnotering på Nasdaq Stockholm. Endrer navn til Collector Bank.

 • 2016 Collector lanserer digital B2B betalingsløsning; delbetaling for bedrifter, digital tjeneste for å bli bedriftskunde i forbindelse med onlinekjøp, samt faktura der sluttkunden selv kan velge nedbetalingstid.

 • 2017 Lanserer ny app som samler hele det private tilbudet.

 • 2018 Digitale boliglån lanseres.

 • 2019 Collector disponerer den svenske inkassovirksomheten.

Selskapsledelse - Collector Bank

Selskapsledelse

Les om vårt styre og ledelse, samt informasjon rundt våre generalforsamlinger, valgforberedelser og -komité.

Til selskapsledelse

Bærekraftsarbeid - Collector Bank

Bærekraftsarbeid

Collectors bærekraftsarbeid er nært sammenkoblet med våre kjerneverdier: etikk, engasjement og entreprenørskap.

Les om vårt bærekraftsarbeid