Om Collector

IPO, bankkonsesjon og teknologi fokus. Collector er en innovativ, digital nisjebank som tilbyr finansieringsløsninger for privat- og bedriftskunder. Siden 2005 har Collector hatt en årlig organisk inntektsvekst på 30 % og en resultatvekst på 55 %.

Vår virksomhet

Vi tilbyr tjenester for både bedrifter og privatpersoner. Bedriftskunder tilbys løsninger som legger til rette for bedre likviditet og økt salg gjennom factoring og kundevennlige betalingsløsninger for e-handel og butikk. Vi tilbyr også lån til profesjonelle eiendomsaktører og kan påta oss inkassooppdrag – både i inn- og utland.

Collectors styre holder til i Gøteborg. Det svenske Finanstilsynet (Finansinspektionen) er selskapets konsesjonsmyndighet.

Historie

Da Lena Apler og Johan Möller startet i 1999 var det fordi de så et tomrom i markedet. De tradisjonelle bankenes tjenester innen finansiering samsvarte ikke fullt ut behovene som voksende selskaper faktisk hadde.

Et økt fokus

Et økt fokus på kontantstrøm medførte økt etterspørsel etter lån med kort leveringstid - og her tok de raskt en ledende posisjon. Siden den gang har virksomheten utviklet seg og ekspandert til nye markeder. Men til tross for de nye tjenesteområdene som har kommet til er Collectors fokus fortsatt det samme: kortsiktig kreditt og tjenester som bidrar til å styrke kontantstrømmen - uansett om det gjelder bedrifter eller enkeltpersoner.

 

Kronologi

  • 1999 Collector ble grunnlagt av Lena Apler og Johan Möller.

  • 2001 Kredittmarkedet under tilsyn av Finanstilsynet.

  • 2004 Tilbyr privatlån. Inkassotjenester tilkommer gjennom oppkjøp.

  • 2005 Tilbyr sparekonto.

  • 2008 Ekspansjon til Norge og Finland.

  • 2010 Kredittkorttjenester introduseres.

  • 2013 Tilbyr eiendomsfinansiering.

  • 2014 Lanserer sin første app Betalkoll.

  • 2015 Bankkonsesjon og børsnotering på Nasdaq Stockholm. Endrer navn til Collector Bank.