Om Collector

IPO, bankkonsesjon og teknologi fokus

Collector er en innovativ, digital nisjebank som tilbyr finansieringsløsninger for privat- og bedriftskunder. Siden 2005 har Collector hatt en årlig organisk inntektsvekst på 30 % og en resultatvekst på 50 %.

Collector

Collector er en innovativ utfordrer og vekstrakett. I motsetning til tradisjonelle banker, finansieringsselskaper og advokatfirmaer, er vi ikke redd for å prøve nye tilnærminger. Tvert imot, det er en av våre drivkrefter. Collector har siden 10 juni 2015 vært notert på Nasdaq Stockholm, på Mid Cap-listen.

Våre kunder opererer i svært ulike bransjer hvor noen er store og børsnoterte, mens andre er mindre, men med høye ambisjoner. Det som forener dem er ønsket om å effektivisere sine forretningsprosesser. Det er vi flinke til å hjelpe dem med.

Kort om Collector

  • Innovativ digital nisjebank
  • Sterk organisk vekst med høy lønnsomhet
  • Opererer i to segmenter, med åtte produkter
  • Notert på Nasdaq Stockholm
    -Børsverdi12 milliarder
  • Ca. 350 ansatte i Norden
norden

Collector ble notert på Nasdaq-børsen i Stockholm 10. juni 2015, og er en innovativ utfordrer i raskt vekst. I motsetning til tradisjonelle banker, finansselskaper og advokatfirmaer er vi ikke redde for å prøve nye grep. Det er tvert imot en av våre drivkrefter.

Vår virksomhet

Vi tilbyr tjenester for både bedrifter og privatpersoner. Bedriftskunder tilbys løsninger som legger til rette for bedre likviditet og økt salg gjennom factoring og kundevennlige betalingsløsninger for e-handel og butikk. Vi tilbyr også lån til profesjonelle eiendomsaktører og kan påta oss inkassooppdrag – både i inn- og utland.

Collectors styre holder til i Gøteborg. Det svenske Finanstilsynet (Finansinspektionen) er selskapets konsesjonsmyndighet.