Finansiell informasjon

Her finner du blant annet delårsrapporter, årsrapporter og presentasjoner. Du finner også vår abonnementstjeneste for offentliggjort informasjon med mer.

Presentations and reports

Her finner du alle våre finansielle presentasjoner og rapporter

Informasjon om godtgjørelse for ansatte 

Her finner du informasjon om godtgjørelse til ansatte i 2016 på Collector, ifølge Finanstilsynets forskrifter.

Se informasjon

Informasjon om Collectors aksje

Siden 2. januar 2017 er Collector AB listet på Nasdaq Storckholm Large Caps-liste.

Gå til aksjen

Nøkkeltall

Nøkkeltall [MSEK] Q1 18 Q1 17 Helår 2017
Inntekter 511 438 1 933
Resultat f skatt (EBT) 145 145 668
Resultat e skatt 112 113 517
Ansvarlig kapital 3 427 2 484 3 338
Egenkapital 3 024 2 678 3 079
Samlet kapitaldekning 16 % 16 % 16,8 %
Soliditet 13 % 15 % 14%
Avkastning på egenkapital 18 % 20 % 18,1 %
Lån 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Forvaltningskapital 22 926 17 855 22 371
Income och earnings after tax Q3 2017
Return on equity (RoE) Q3 2017

Eierstruktur

Aksjeeiere Collector 2018-03-29%
Fastighets AB Balder 44,07 %
StrategiQ Capital AB 12,72 %
Swedbank Robur fonder 4,43 %
Ernström Finans AB 5,36 %
Helichrysum Gruppen AB  3,82 %
Andra AP-fonden 3,20 %
Handelsbanken fonder 2,62 %
Handelsbanken Liv  1,53 %
Vante AB 1,36 %
Øvrige aksjeeiere 20,89 %
Total 100 %
Abonnér
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Ikke gyldig e-postadresse