Finansiell informasjon

Her finner du blant annet delårsrapporter, årsrapporter og presentasjoner. Du finner også vår abonnementstjeneste for offentliggjort informasjon med mer.

Informasjon om godtgjørelse for ansatte 

Her finner du informasjon om godtgjørelse til ansatte i 2016 på Collector, ifølge Finanstilsynets forskrifter.

Se informasjon

Informasjon om Collectors aksje

Siden 2. januar 2017 er Collector AB listet på Nasdaq Storckholm Large Caps-liste.

Gå til aksjen

Årsrapport 2016

"Syttende årsrapporten med ubrutt vekst i omsetning og resultat kjennes fantastisk!" – Lena Apler

Til årsrapport 2016

Nøkkeltall (jan-mar 2017)

Nøkkeltall [MSEK] Q1 17 Q1 16 Helår 2016
Inntekter 438 344 1 513
Resultat f skatt (EBT) 145 108 521
Resultat e skatt 113 85 405
Ansvarlig kapital 2 484 1 616 2 390
Egenkapital 2 678 1 734 2 566
Samlet kapitaldekning 16 % 16 % 17,6 %
Soliditet 15 % 15 % 17 %
Avkastning på egenkapital 20 % 21 % 20 %
Lån 1,1 % 1,3 % 1,1 %
Forvaltningskapital 17 855  11 842  15 155

Årsrapport

JANUAR–DESEMBER 2016 (SAMMENLIGNET MED JANUAR–DESEMBER 2015)

 • Inntektene økte med 27 % og utgjorde en 513 MSEK (1 187)
 • Resultat etter skatt (EAT) økte med 42 % til MSEK 405 (286)
 • Avkastning på egenkapitalen (ROE) var 20 % (21)
 • Resultat per aksje økte til 4,25 SEK (3,16)
 • Fortsatt sterk vekst med økt kvalitet på utlånsporteføljen, 13 242 millioner kroner (8697) + 52 %
 • Tap på utlån ble redusert til 1,1 % (1,3)

FJERDE KVARTAL (SAMMENLIGNET MED FJERDE KVARTAL 2015)

 • Inntektene økte med 31 % og utgjorde 431 MSEK (330)
 • Resultat etter skatt økte med 31 % og utgjorde 120 MSEK (91)
 • Resultat per aksje økte til 1,18 SEK (0,98)
 • Signert finansieringsavtale med Rossignol. Estimert volum er ca 1.2 milliarder
 • Signert ny factoring- og lagerfinansieringsavtale med Office Depot
 • Lansert nytt digitalt bedriftsprodukt - Reverse Factoring
 • Investert i BetterWealth og Wint av Collector Ventures
 • Investert i Matspar.se og Mr.Shoebox via Collector Ventures
 • Startet samarbeid med belønningsappen Wrapp ved kortkjøp
 • Lansert digital B2B betalingsløsning
 • Fulltegnet fortrinnsrettsemisjon gjennomført av 9.335 million i økte antall aksjer
 • Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2016, som er i tråd med etablert utbyttepolicy

 HENDELSER ETTER PERIODENS SLUTT

 • Collector flytter opp til Nasdaq Stockholm, Large Cap segment
 • Investert i Nordkap via Collector Ventures
 • Collector Bank AB (publ) har utarbeidet et MTN program på 5000 m og offentliggjort prospekt
 • Collector Bank AB (publ) har til hensikt å utstede obligasjoner i SEK

Eierstruktur

Aksjeeiere Collector per 31 desember 2016%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Swedbank Robur fonder 7,4 %
Ernström Finans AB 5,4 %
Helichrysum Gruppen AB (Lena Apler) 3,8 %
Andra AP-fonden 3,1 %
Handelsbanken fonder 2,8 %
Muirfield Invest Aktiebolag  2,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 1,9 %
Vante AB 1,4 %
Øvrige aksjeeiere 15,4 %
Total 100 %
Abonnér
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Ikke gyldig e-postadresse