Hero image

Informasjon angående Korona

Oppdatering om Collectors tjenester og status.

Som bank har Collector et samfunnsansvar og vi tar den oppståtte situasjonen på aller største alvor. Vi anslår ikke at situasjonen vil påvirke tilgjengeligheten til våre tjenester og vi gjør vårt ytterste for at virksomheten skal fungere som vanlig, samtidig som vi verner om helsen til våre medarbeidere og kunder.

Vi følger utviklingen og myndighetenes anbefalinger fortløpende. Vi har i tillegg innført tiltak for å minimere smittespredning og for å sikre at våre kunder på både foretakssiden og privatsiden skal ha fortsatt kontinuerlig tilgang til alle våre tjenester.

Internt har vi tatt alle nødvendige skritt, som hjemmekontor og videomøter, reiserestriksjoner og besøksrestriksjoner. Skulle situasjonen eskalere har vi utarbeidet rutiner for å kunne sikre kundenes behov av tilgjengelighet og service, uten å bidra til økt smittespredning.

I urolige tider pleier forsøk på bedrageri og kriminell aktivitet å øke. Vi vil derfor minne om å aldri dele pinkoder eller å bruke BankId på oppfordring fra noen som kontakter deg. Ved mistanke om at du har blitt utsatt for bedrageri ber vi deg kontakte vår kundeservice.

For øvrige spørsmål om Covid-19 (Korona) henviser vi til informasjon på hjemmesiden til FHI - Folkehelseinstituttet.