Mitt Liv

Mitt Liv er en sosial bedrift som arbeider for et inkluderende samfunn og et arbeidsmarked som verdsetter mangfold. Det gjør de gjennom et mentorprogram for personer med utenlandsk bakgrunn som har utdannelse utover videregående skole. De får en personlig mentor som passer til den kompetansen de har. Programmet strekker seg over omtrent et studieår.

Programmet finnes i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Linköping og Norrköping) og Malmö.

68 % av adeptene (deltagerne) får jobb i løpet av eller innen seks måneder etter programmets slutt. Åtte av ti får jobb innen sitt kompetanseområde. Hver adept har i gjennomsnitt hjulpet tre andre personer i å oppnå sysselsetting. Over 1000 mentorer og adepter har gjennomgått programmet siden starten i 2008.

Mitt Livs utgangspunkt er at integrasjon handler om å møtes på halvveien. Derfor jobber de ikke bare med dem som vil inn på arbeidsmarkedet, men i like stor grad med dem som skal ta imot disse, det vil si bedrifter, kommuner og myndigheter.

Gjennom partnerprogrammer samarbeider Mitt Liv med over 50 bedrifter og organisasjoner i spørsmål som gjelder mangfold, inkludering, lederskap, utvikling, konkurransekraft og bedriftsnytte. I tillegg til Collector er dette noen av de andre samarbeidspartnerne: AB Volvo, NCC, Siemens, Nordea, Scandic, den svenske Försvarsmakten, Stockholms stad m.fl. Partnerprogrammet er oppbygget slik at det flettes sammen med mentorprogrammet på en naturlig måte. Slik skapes mange møter både på individnivå og i mindre og større sammenheng.

Mitt Liv tilbyr også nettverk, konsulent- og rekrutteringstjenester for de organisasjonene som vil fordype seg i spørsmål rundt mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Mitt Liv er overbevist om at det er i møter mellom mennesker at fordommer brytes ned og nye muligheter oppstår. Og Collector er enig i dette!

- På Mitt Liv får vi hvert år ofte høre av mentorer: ”Kan jeg virkelig bidra som mentor”. Det er ydmykt å tenke på denne måten. Med åtte års erfaring fra alle disse fantastiske møtene, vet vi at det er på selve møtet at alt starter. Vi vet at det er på et møte, der vi ikke forhåndsdømmer, at vi selv er beredt til å møte det nye, vokse som individer, bli mer åpne og få mer kunnskap. Det er da energi for noe nytt oppstår. Det er bare i det fysiske møtet at vi kan bygge tillit og respekt for hverandre, sier Sofia Appelgren, grunnlegger og VD, Mitt Liv.

Interessert i Mitt Livs mentorprogram? Du finner mer informasjon her.