Hand in Hand

Hand in Hand jobber, gjennom sitt Village Upliftment Programme, for å støtte en sunn utvikling av mennesker og samfunn. Fokuset er på kvinners evne til å arbeide, barns rett til utdanning, samfunnsdeltakelse, helse og miljø.

Et bedre bomiljø

Via organisasjonen Hand in Hand støtter Collector Bank befolkningen i den indiske landsbyen Kavanur i det sørøstlige distriktet Tiruvarur. I distriktet er jordbruk den dominerende næringen.

Det går 1020 kvinner på 1000 menn og leseferdigheten i regionen er ca 83%. Prosjektet i Kavanur er forankret i landsbyen folkevalgte ledelse, en samarbeidsavtale er signert og en utviklingskomité er etablert og introdusert for byens innbyggere. Landsbyboerne gjør steg for steg virkelighet ut av planene for lokaldemokratiet, et bedre bomiljø, skolegang for barn og en utvikling av kvinnelig entreprenørskap.

 

Village Upliftment Program

Programmet Collector Bank støtter har fem sentrale fokusområder.

  • Styrke kvinner og skape arbeidsplasser
  • Sørge for skolegang for landsbyens barn og eliminere barnearbeid
  • Etablere kommunalkontorer og styrke lokaldemokratiet
  • Helse, hygiene og medisinsk hjelp
  • Miljøvern

Kavanur i India

Collector Bank har sponset landsbyen Kavanur i India, i samarbeid med organisasjonen Hand in Hand. Sommeren 2015 ble prosjektet knyttet sammen i henhold til planen, og dermed endte Collector Banks toårige satsing i landsbyen. Organisasjonsrapporten beskriver hvordan de opprinnelige målene er oppnådd, samt hvilke videre behov som ble identifisert og møtt underveis i prosjektet. Nå gir Hand in Hand over ansvaret for landsbyens fremtidige utvikling til Kavanurs folkevalgte VDC (Village Development Committee).

Siden forrige rapport har en liten delegasjon fra Collector vært på plass i Kavanur. Våre representanter fikk treffe flere av de nye gründerne, byrådets delegater og mange av skolebarna som føler at de er en del av en positiv endring. I Hand in Hands siste rapport kan vi følge enkeltlandsbyboere hvis liv påvirkes av prosjektet.