Bærekraftsarbeid

I vår verden er etikk og ansvar tett knyttet til utvikling og lønnsomhet. Som et selskap i vekst har vi også et ansvar for å gi tilbake, ikke bare til aksjeeierne våre, men også til det samfunnet vi er virksomme i – både lokalt og globalt.

Langsiktig sosial bærekraft

Collectors bærekraftsarbeid er tett koblet til våre kjerneverdier: etikk, engasjement og entreprenørskap. En etisk tilnærmingsmåte og en sterk vilje til å bidra til en positiv utvikling er en del av vårt DNA, og en naturlig del av hverdagen for oss på Collector. Det gjennomsyrer våre verdivurderinger, vår selskapskultur og det daglige arbeidet.

I et omverdenperspektiv har vi valgt å fokusere på sosial bærekraft, fordi det er der innsatsen vår har de beste forutsetningene til å virkelig gjøre forskjell.

Lokalt støtter vi organisasjonen Mitt Liv, blant annet gjennom å tilby mentorprogram og praksisplasser for unge kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Det har ikke bare ført til at flere mennesker har kommet seg inn på arbeidsmarkedet, men har også bidratt til å utvide rekrutteringsbasen vår og til å finne nye medarbeidere.

Global samfunnsutvikling

Det å bidra til at mennesker selv klarer å komme på beina anser vi som mye mer langsiktig bærekraft enn å bare sette av penger (selv om betydningen ikke skal undervurderes). Det stemmer også godt med våre kjerneverdier og vårt virksomhetsområde.

I et globalt perspektiv jobber vi med organisasjonen Hand in Hand. Også der handler det om å gi mennesker forutsetninger til å endre livssituasjonen sin selv. Hand in Hand gjør det mulig for kvinner i bl.a. India å starte egne bedrifter og på denne måten ta seg og familien ut av fattigdom for godt. Engasjementet for Hand in Hand er også en måte å få våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder til å løfte blikket og se utenfor Skandinavia. Verden er ikke rettferdig, men vi kan bidra på vår måte og forhåpentligvis skape ringer i vannet.

– Når man gjør noe som ligger nært ens egen virksomhet, er steget kortere til å bidra med noe varig og effektene kan da bli så mye større, sier Lena Apler.

Det kreves utholdenhet for at bærekraftsarbeidet skal være meningsfullt. Og for at vi skal kunne være utholdende, må arbeidet også være forretningsmessig lønnsomt. Det er positivt for oss også at unge og nyankomne kommer inn i arbeidslivet. Vi må få tak i første- og andregenerasjonsinnvandrere i tillegg til de nyankomne. Mange av disse kommer jo til å representere en stor del av både rekrutteringsbasen og kundebasen vår

– Lena Apler, grunnlegger og styreleder i Collector.

Collector Ventures

Collector Ventures er vår satsning på å investere i nye FinTech-bolag. Selv om en del av formålet er å utvikle vår egen virksomhet og holde et høyt innovasjonsnivå, ser vi også på dette som en del av vårt CSR-arbeid. Det å gi flere bedrifter sjansen til å vokse og skape nye innovasjoner, bidrar til økt vekst og får både næringsliv og mennesker til å utvikles og skape nye muligheter. Her ser vi stor samfunnsnytte med et enormt potensiale.

Som investor bidrar vi ikke bare med kapital, men også med kunnskap, rådgiving og tilgang til et stort nettverk. Via fondet har Collector hittil investert i et titalls startups. Felles for disse er at de har en tydelig forretningsidé som dekker et behov på markedet, ikke sjelden med et demokratisk aspekt, som å gjøre det lettere for folk å ta beslutninger rundt forbruket sitt. Men det som først og fremst er avgjørende er at selskapet drives av et godt team som brenner for det de gjør.

Collectors Magnus Lenngren velger sammen med Adm.dir. og styreleder ut de selskapene vi skal investere i.
– I tillegg til at investeringen kan skape en felles utveksling, gir det oss et mer mangfoldig nettverk. Vi har blitt kjent med nye entreprenører i ulike aldre med ulik erfaring og bakgrunn. Det er svært verdifullt, sier han.

Collector Ventures er et samarbeid med NFT Ventures, et Venture Capital-selskap som har spesialisert seg innen FinTech, som ser Collector som en inspirerende partner. – Collector har inntatt en tydelig posisjon som ledende innen digital innovasjon, og ser vekstmuligheter innen neste generasjons banktjenester, sier Johan Lundberg, CEO NFT Ventures.

Internt bærekraftsarbeid

Collectors mål er at bærekraftsarbeidet skal være en naturlig del av vårt handlings- og tankemønster. 
– Det må finnes et ekte engasjement som knytter sammen det vi gjør i hverdagen, sier Lena Apler.

I vår daglige virksomhet arbeider vi hele tiden med spørsmål som gjelder miljø, likestilling, etikk og sikkerhet, og det finnes en dokumentert policy for hvert enkelt av disse områdene.

Forretningsetikk er grunnlaget for virksomheten vår og en selvsagt del av hverdagen vår. For oss er det viktig å følge skatteforpliktelsene for våre virksomhetsland, fordi det bidrar til fortsatt samfunnsutvikling i respektive land. Sikkerhet og våre kunders integritet har høyeste prioritet i IT-systemene våre.

Selv om vår virksomhet i seg ikke belaster miljøet, har hvert enkelt valg man tar betydning. Hovedkontoret vårt er sertifisert i henhold til GreenBuilding, og vi tar bærekraftige valg gjennom for eksempel å reise mindre, spare energi og gjenvinne, i tillegg til å premiere gode initiativ fra våre ansatte.

Arbeidsmiljø, helse og likestilling

Arbeidsmiljøarbeidet er et strategisk spørsmål for Collector. Vårt utgangspunkt er å være en attraktiv og likestilt arbeidsplass for alle. Vi utelukker ingen i vårt arbeid mot en arbeidsplass der alle behandles med respekt og verdighet.

Våre gode helsetall er delvis en effekt av at vi har en ung organisasjon, men vi oppmuntrer også til en sunn og bærekraftig livsstil, og arbeider aktivt for å skape stor trivsel. Vi har et arbeidsklima som kjennetegnes av åpenhet, tydelighet og tilgjengelighet, og har stor tro på den enkelte ansattes egne evner.

– De ansatte er svært engasjerte, og det ønsker jeg å fremheve enda tydeligere. Jeg tror også at de ansatte har det bra når det finnes en kultur som tar bærekraft på alvor, sier Lena Apler.

Bærekraftsarbeidet er en pågående prosess som ikke avsluttes når et mål er oppnådd. Derfor har vi arbeidsgrupper som jobber sammen i bærekraftsspørsmål, kommer med forslag og som løpende kan følge utfallet. Vi arbeider hardt for å integrere bærekraft i alt vi gjør.