Hero image

Convert 2019

Alle tror på vekst — men få tør å gå i tet

Vil du få tilgang til rapporten?

Ved å melde deg på Convert 2019 får du tilgang til statistikk, analyser og caser fra to interessante suksessforetak.

En digital B2B-rapport fra Collector Bank

For andre år på rad gir Collector Bank ut netthandelsrapporten Convert, der vi ser på hvor langt svenske foretak har kommet med å flytte salg og innkjøp over på nett.

Vi er ikke bare interessert i å vite hvor langt næringslivet har kommet med å etablere sine kanaler for netthandel, men først og fremst vil vi vite hva markedet, det vil si bedriftskundene, tenker, mener og tror, hvilke forventninger de har og hvordan de agerer.

«Flere burde begynne å handle på nettet»

Hvordan tenker dagens bedriftskunder rundt innkjøpskanaler, og hva kan bli enklere? Katarina Mild, adm.dir i Lejonet & Björnen deler sine tanker om fordeler og forbedringsmuligheter når det gjelder netthandel.

Startupen som utfordrer gammel struktur

Da Outofhome.se startet sin foodservice-handel, hadde de egentlig alle odds mot seg: en liten organisasjon med nesten ingen erfaring med storkjøkkenvirksomhet og B2B. Men den samlede kunnskapen innenfor netthandel B2C viste seg å være desto mer avgjørende.