Betalingsforsikring

Forsikringen beskytter deg om du skulle bli syk eller arbeidsledig, men er også en beskyttelse for dine pårørende om du skulle gå bort.

Informasjon til deg som er arbeidsledig eller syk

Dersom du er arbeidsledig når du blir knyttet opp mot forsikringen:

For å få erstatning kreves det at du etter arbeidsledigheten blir ansatt for minst 180 dager i strekk. Etter det begynner din kvalifiseringstid, det vil si den tiden du må ha forsikringen før den begynner å gjelde. Kvalifiseringstiden for arbeidsledighet er 120 dager. Deretter kommer en karenstid på 30 dager, da vil du ikke motta noe erstatning. Det kan derfor ta mer enn 330 dager før du har rett på erstatning dersom du skulle bli arbeidsledig igjen. Forsikringen gjelder imidlertid for dødsfall selv om du er arbeidsledig.

Dersom du mottar sykepenger når du blir knyttet opp mot forsikringen:

For å få forsikring kreves det at du har vært fullt arbeidsfør i 30 dager i strekk. Etter det begynner din kvalifiseringstid, det vil si den tiden du må ha forsikringen før den begynner å gjelde. Kvalifiseringstiden for helt nedsatt arbeidsevne og sykehusinnleggelse er 30 dager. Deretter kommer en karenstid på 7 eller 30 dager, da vil du ikke motta noe erstatning. Det kan derfor ta mer enn 90 dager før du har rett på erstatning dersom du skulle bli syk igjen. Forsikringen gjelder imidlertid for dødsfall selv om du mottar sykepenger.

Dersom du er ufør når du blir knyttet opp mot forsikringen:

Da skal du takke nei til forsikringen ettersom den ikke vil gjelde for deg. Du må derfor kontakte forsikringsgiver BNP Paribas Cardif på e-post: info@bnpparibascardif.se eller telefon: +46 317 300 273 for å takke nei til forsikringen. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Ring oss på +47 22 42 42 74

Velkommen til Collectors kundeservice og supportforum! Still spørsmål, rapporter problemer og hjelp oss med forslag og ideer!

Til kundeservice