Betalingsforsikring

I ditt nye lån inngår en forsikring som du automatisk kobles opp mot, en såkalt låneforsikring. Forsikringen beskytter deg om du skulle bli syk eller arbeidsledig, men er også en beskyttelse for dine pårørende om du skulle gå bort. Les gjennom informasjonen for å være sikker på at låneforsikringen gjelder for deg.

Kostnadsfri forsikring i tre måneder

Når lånet utbetales får du gratis låneforsikring i tre måneder. I løpet av denne tiden kan du ta stilling til ditt behov for forsikringen. Etter de tre første månedene er premien for forsikringen 7,8 % av månedskostnaden.

Ingen behov for søknad

Du kobles automatisk opp mot forsikringen og starter først å betale fra og med den fjerde måneden etter at lånet har blitt utbetalt. Forsikringen betales sammen med lånet.

Forsikringen er frivillig – du kan takke nei

Om du ikke vil ha låneforsikringen etter de tre første månedene kan du takke nei. Kontakt da forsikringsgiver BNP Paribas Cardif på e-post: info@bnpparibascardif.se eller telefon: +46 317 300 273 for å avslutte forsikringen. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Du SKAL takke nei til forsikringen dersom du:

  • Har fylt 64 år
  • Er sykemeldt eller ufør
  • Ikke er bosatt i Norge
  • Ikke er registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd (eller tilsvarende svensk eller dansk instans).

Du kan når som helst si opp låneforsikringen.

Informasjon til deg som er arbeidsledig eller syk

Dersom du er arbeidsledig når du blir knyttet opp mot forsikringen:

For å få erstatning kreves det at du etter arbeidsledigheten blir ansatt for minst 180 dager i strekk. Etter det begynner din kvalifiseringstid, det vil si den tiden du må ha forsikringen før den begynner å gjelde. Kvalifiseringstiden for arbeidsledighet er 120 dager. Deretter kommer en karenstid på 30 dager, da vil du ikke motta noe erstatning. Det kan derfor ta mer enn 330 dager før du har rett på erstatning dersom du skulle bli arbeidsledig igjen. Forsikringen gjelder imidlertid for dødsfall selv om du er arbeidsledig.

Dersom du mottar sykepenger når du blir knyttet opp mot forsikringen:

For å få forsikring kreves det at du har vært fullt arbeidsfør i 30 dager i strekk. Etter det begynner din kvalifiseringstid, det vil si den tiden du må ha forsikringen før den begynner å gjelde. Kvalifiseringstiden for helt nedsatt arbeidsevne og sykehusinnleggelse er 30 dager. Deretter kommer en karenstid på 7 eller 30 dager, da vil du ikke motta noe erstatning. Det kan derfor ta mer enn 90 dager før du har rett på erstatning dersom du skulle bli syk igjen. Forsikringen gjelder imidlertid for dødsfall selv om du mottar sykepenger.

Dersom du er ufør når du blir knyttet opp mot forsikringen:

Da skal du takke nei til forsikringen ettersom den ikke vil gjelde for deg. Du må derfor kontakte forsikringsgiver BNP Paribas Cardif på e-post: info@bnpparibascardif.se eller telefon: +46 317 300 273 for å takke nei til forsikringen. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Vilkår

Les nøye gjennom Vilkårene for betalingsforsikringen som inneholder viktige opplysninger om forsikringen. Der kan du også lese om hva som gjelder dersom du skulle bli syk eller arbeidsledig.

Angrefrist og oppsigelsesmuligheter

Du har en angrefrist på 30 dager fra den datoen du mottar forsikringsbeviset med tilhørende vilkår. Ønsker du å benytte deg av angreretten, kan du kontakte Collector på lane@collectorbank.no eller sende brev til Collector, Box 119 22, SE-404 39 Gøteborg, Sverige, telefon 22 42 42 74. Innbetalt premie vil da bli refundert. For øvrig kan du når som helst si opp din forsikring ved å sende oss en skriftlig oppsigelse.