Styre

Styret har det overordnede ansvaret for Collectors organisasjon og ledelse. Collectors styre består av seks medlemmer, inkludert styreleder. Selskapets styre kan som det minste ha tre og det meste ti valgte styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmene velges for et år av gangen. Alle medlemmene kan kontaktes via malin.alevag@collectorbank.se eller via post til Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Lena Apler

  Lena Apler

  Styreleder
  Født
  1951
  Stillinger
  Styremedlem siden 1999
  Utdannelse
  Kurs i økonomi og markedsføring, Universitetet i Gøteborg, SEB IHU (internbank høyere utdanning).
  Øvrige oppdrag
  Styremedlem i Skistar AB (publ), Swedish Fintech Association, Connect Väst, FinansKompetensCentrum, Västsvenska Handelskammaren. Visiting Professor ved Universitetet i Gøteborg. Ansvarlig overfor selskapet og dets ledelse. Uavhengig av større aksjonærer i selskapet. Tidligere erfaring: administrerende direktør og grunnleggere av Collector-konsernet. Bakgrunn fra SEB, Den norske Creditbank (DnC) og Société Générale. Administrativ direktør for Securum Finans.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  4 271 552 gjennom selskap (2017-12-30)
 • Erik Selin

  Erik Selin

  Født
  1967
  Stillinger
  Neststyreleder siden 2014
  Styremedlem siden 2011
  Utdannelse
  Videregående økonom
  Øvrige oppdrag
  Administrerende direktør i Fastighets AB Balder (publ.) Styremedlem i Västsvenska Handelskammaren, Ernström & Co, Hexatronic Scandinavia AB og Hedin Bil. Uavhengig overfor selskapet og dets ledelse. Ansvarlig i forhold til større aksjonærer i selskapet.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  46 741 090, hvorav 45 250 590 gjennom Fastighets AB Balder (2017-12-30)
 • Cecilia Lager

  Cecilia Lager

  Født
  1963
  Stillinger
  Styremedlem siden 2016
  Utdannelse
  Økonom ved Universitetet i Lund.
  Øvrige oppdrag
  Styreverv for Altor Fund Manager AB, Capacent Holding AB, Cinnober Financial Technology AB, Clemondo Group AB, Elanders AB, Evolution Gaming AB och Navigera AB (styreformann). Administrerende direktør for Sherpani Advisors og mange års erfaring innen finans, strategisk utvikling, transformasjon, samt markedsføring og kommunikasjon. Ledende stillinger i ABB, Sapa, SEB og Alecta. Uavhengig overfor selskapet og dets ledelse, samt i forhold til større aksjonærer i selskapet.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  2 200 gjennom selskap (2017-12-30)
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Født
  1973
  Stillinger
  Styremedlem siden 2007
  Utdannelse
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma ved HOSTA.
  Øvrige oppdrag
  Styremedlem i Katjing Group, Provobis Holding AB-konsernet, Provobis Invest-konsernet, RCL Holding-konsernet og KL Capital-konsernet. Styremedlem i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Scandic Hotel. Styremedlem og styreformann i AM Brands AB. Uavhengig overfor selskapet og dets ledelse. Ansvarlig i forhold til større aksjonærer i selskapet.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  165 000 (2017-12-30)
 • Patrik Reuterskiöld

  Patrik Reuterskiöld

  Født
  1976
  Stillinger
  Styremedlem siden 2017
  Utdannelse
  Siviløkonom ved Handelshøyskolen i Stockholm og jur. kand. ved Universitetet i Stockholm.
  Øvrige oppdrag
  Uavhengig investor, og finansiell og strategisk rådgiver. Bakgrunn som Chief Commercial Officer for RemCo (enhet av Intrum Justitia og Lindorff) og som senior investment banker i Morgan Stanley med ansvar for den nordiske Financial Institutionsgruppen innen Investment Banking. Rådgiver ved M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner i den nordiske finansielle tjenestesektoren. Uavhengig overfor selskapet og dets ledelse, samt i forhold til større aksjonærer i selskapet.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  0 (2017-12-30)
 • Anna Settman

  Anna Settman

  Født
  1970
  Stillinger
  Styremedlem siden 2017
  Utdannelse
  Markedsøkonom ved Berghs og IFL-programmet ved Stockholm School of Economics.
  Øvrige oppdrag
  Styreverv i Telia Company AB, Anitcimex TopHolding AB. Tidligere erfaring: Administrerende direktør i Aftonbladet. Styremedlem i Nordnet Bank AB og DIBS Payment Services AB. Uavhengig overfor selskapet og dets ledelse, samt i forhold til større aksjonærer i selskapet.
  Egne og nærståendes aksjebeholdning
  0 (2017-12-30)