Collector lanserer nytt varemerke for sine betalingsløsninger

Med sitt nye varemerke Walley styrker Collector sin posisjon innen betalingsløsninger for e-handel. Varemerket er en nylansering av forretningsområdet Payments som har hatt en stabil utvikling de siste årene, med både sterk volumvekst og forsterket posisjon. Med et eget varemerke for betalingsløsninger og økte it-satsninger kommer Collector til å bli enda mer relevante og tydlige for sine e-handelskunder.

Collector lanserer nytt varemerke Walley

- Nå tar Collector et naturlig neste steg der vi velger å skille ut våre betalingsløsninger fra bankens øvrige tjenester. Etterspørselen har økt kraftig de siste årene, spesielt blant nordiske forhandlere med virksomhet i flere land. Med et nytt varemerke og forbedrede produkter skaper vi enda bedre forutsetninger for forhandlerne til å vokse, samtidig som sluttkundeopplevelsen styrkes.
Walley har blitt utviklet ut i fra hva konsumenter vil ha idag og hva de kommer til å kreve i morgen, sier Mikael Anstrin, General Manager for Walley.

I forbindelse med nylanseringen gjøres det også en utviklingssatsning som blant annet inkluderer en oppdatert versjon av checkouten, en rekke nye verktøy til forhandlerne og en forbedret sluttkundeopplevelse. De nye løsningene er spesielt tilpasset for forhandlere som er virksomme på flere markeder eller har planer om en nordisk ekspansjon.

Walley kommer fortsatt til å være en del av den børsnoterte banken Collector, som gjør det mulig å kombinere bankens styrker med det nye varemerkets økte fokus på produktutvikling og innovasjon.

- Vi ser en stor fordel med å være en del av Collector der vi kan dra nytte av finansiell styrke og effektive kredittprosesser. Med ett nytt varemerke og en økt satsning på innovasjon og den nyeste teknologien kommer vi til å kunne forsterke vår posisjon ytterligere. Flere av våre forhandlere er allerede live med Walley og vi har fått veldig positiv respons, sier Mikael Anstrin.

Walleys site lanseres den 1. september

Walleys app lanseres den 1. september

Om Walley


Walley er en strategisk partner innen betalingsløsninger for e-handlere og butikker i Norden. Gjennom å tilby sluttkunden flere fleksible betalingsmåter skaper Walley muligheter for forhandlere til å styrke relasjoner, forbedre kundeopplevelsen og øke lønnsomheten.
Walley er et varemerke under Collector med virksomhet som omfatter finansieringsløsninger for bedrifter og privatpersoner og med kontor i Sverige, Norge og Finland.
I dag bruker over 600 nordiske forhandlere og millioner av aktive sluttkunder betalingsløsningene.

Om Collector


Collector er spesialiserte på finansieringsløsninger for bedrifter og privatpersoner, med spesielt fokus på små og mellomstore bedrifters behov. Collector er bedriftenes komplement til tradisjonelle storbanker. Bedriftstilbudet omfatter eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og factoring i tillegg til betalingsløsninger.
Selskapets tjenester for privatpersoner inkluderer privatlån, faktura- og delbetalingstjenester, kredittkort og sparekonti.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Mikael Anstrin, General Manager Walley
Telefon: +46 73-6562128, E-post: mikael.anstrin@walley.se