Legal & personvern

Legal

Informasjonen på nettstedet er så langt som mulig korrekt ved publisering. Det fins likevel en risiko for at innholdet ikke er utfyllende eller helt oppdatert.

All bruk av informasjonen på dette nettstedet skjer derfor på brukerens egen risiko. Collector er ikke ansvarlig for informasjonen på nettsiden eller på et nettsted knyttet til eller fra Collector nettside.

Personvern

Collector samler ikke inn eller behandler informasjon som kan identifisere en kunde (personopplysninger) uten kundens viten og samtykke. Heller ikke vil vi selge, låne ut eller dele personopplysninger med tredjeparter uten kundens samtykke. Vi utfører i noen tilfeller såkalte konverteringssporinger, noe som bare genererer anonymisert statistikk om sammenheng mellom trafikken på våre nettsteder og den nettannonseringen som vi løpende gjør. Informasjonen kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Vi følger lover og forskrifter om personopplysninger, som for eksempel personopplysningsloven, ekomloven (loven om elektronisk kommunikasjon), samt loven om bankers taushetsplikt og lagring av personopplysninger. Men vi kan komme til å be om personlig informasjon for å kunne tilby informasjon, tjenester og/eller produkter. Denne informasjon kan eksempelvis inneholde kundens navn, tittel, fakturering, e-postadresse, telefonnummer etc.

Personlig informasjon samles dermed bare inn når det er nødvendig, eller når den er gitt til oss av andre grunner, for eksempel når vi leter etter en person å ansette.

Har du spørsmål om hvordan vi etterlever dette? Les mer under Compliance.

Opplysninger om deg som kunde

Personlig informasjon som du oppgir, eller som registreres i forbindelse med inngåelse eller etterlevelse av en kontrakt, vil bli behandlet av oss i datasystemet. Noen ganger kan vi supplere disse personopplysningene med informasjon fra for eksempel private og offentlige registrer. Collector kan også komme til å ta opp innkommende og utgående telefonsamtaler.

Opplysningene kan gi grunnlag for Collectors markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, beregning og administrasjon av risikohåndtering, statistikk og for å utvikle nye produkttilbud og tjenester.

Informasjonen kan også brukes for målrettet markedsføring. Meld fra til vår kundeservice om du ikke ønsker å motta direkte reklame fra Collector. Dine opplysninger vil ikke bli brukt til direkte markedsføring dersom du har bedt om såkalt direkte reklameblokkering hos Collector.

Personopplysningene kan utleveres til selskaper og organisasjoner som Collector samarbeider med, i Sverige og i utlandet, for samme formål. Personopplysninger utleveres imidlertid bare dersom det er tillatt med hensyn til loven om bankers taushetsplikt.

Du har rett til å få informasjon fra Collector om hvilke personopplysninger Collector behandler om deg. Du kan be om at Collector fjerner eller korrigerer opplysninger som er uriktige eller ufullstendige.

Informasjon om behandling av personopplysninger gis av vår kundeservice som også behandler forespørsler om retting av personopplysninger og varsel om direkte reklameblokkering hos Collector. Kontakt vår kundeservice dersom du har ytterligere spørsmål om behandling av personopplysninger.