Hvitvasking

Hvitvasking er å forsøke å få midler som stammer fra straffbare handlinger til å fremstå som lovlige ved å foreta ulike typer transaksjoner. Formålet er å få kriminelle ("svarte") penger til å bli oppfattet som legitime ("hvite"), slik at de kan bokføres og brukes åpenlyst som om de var lovlige midler.

Lovpålagt å forhindre hvitvasking av penger

Alle finansinstitusjoner er lovpålagt å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Vi må i henhold til Hvitvaskingsloven forsikre oss om at vi kjenner våre kunder og har kunnskap om kundeforholdet. Dette innebærer at Collector må stille spørsmål til både eksisterende og nye kunder. Vi må forstå formålet med kundeforholdet og transaksjonene du ønsker å utføre, og vi holder av den grunn våre kundesystemer oppdaterte for å oppfylle kravene om god kjennskap til kundene.

Om finansiering av terrorisme

For å motvirke at vi blir brukt i forbindelse med finansiering av terrorisme innhenter vi opplysninger fra offentlige registre over personer og organisasjoner som kan være knyttet til terrorvirksomhet.

Informasjonsopplysningene er beskyttet

De opplysningene du har gitt oss som svar på våre spørsmål omfattes av vår taushetsplikt og behandles konfidensielt. Du kan lese mer om hvorfor vi må stille disse spørsmålene på www.hvitvasking.no