Legal, compliance og AML

På disse sidene har vi samlet informasjon om hvordan vi blant annet håndterer kundedata, og oppfyller kravene fra finanstilsynet.

Compliance

Compliance er en av funksjonene innen Collector som styrer og overvåker at virksomheten oppfyller kravene fra finanstilsynet.

Slike krav omfatter blant annet kundebeskyttelse, markedsatferd, forebygging av hvitvasking av penger og andre krav til den konsesjonspliktige virksomheten.

Noen områder som compliance arbeider med:

  • Identifisering og håndtering av compliance-risikoer i selskapet
  • Proaktive tiltak mot svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
  • Identifisering og håndtering av interessekonflikter i selskapet
  • Utarbeidelse av felles policyer, instrukser og rutiner i selskapet
  • Etikk og Code of Business, samt markedsatferd for selskapet

Trenger du å komme i kontakt med compliance gjør du det her

Informasjonssikkerhet

Her forteller vi om hvordan vi mennesker nå i dag håndterer mengder av digital informasjon. Vi tar opp risikoer som finnes, samt hva du må tenke på for at dine sensitive data ikke skal falle i uautoriserte hender.

 Les mer om informasjonssikkerhet

Legal og personvern

I dette avsnittet tar vi opp informasjon om blant annet personopplysninger og om hvordan vi håndterer disse.

Les mer om legal og personvern

Hvitvasking

Hvitvasking er å forsøke å få midler som stammer fra straffbare handlinger (”svarte penger”) til å fremstå som lovlige (”hvite penger”) ved å foreta ulike typer transaksjoner. I dette avsnittet forklarer vi hvorfor vi må stille visse spørsmål når du søker om for eksempel et lån. 

Les mer om hvitvasking

Om cookies

En cookie er en liten tekstfil som nettstedet ber om å få lagre på din datamaskin, og som inneholder en viss mengde informasjon og et visst tidsstempel. Her forteller vi om loven om elektronisk kommunikasjon.

Les mer om cookies