Klagehåndtering

Dersom du ikke er fornøyd med en tjeneste utført av oss vil vi gjerne ha din tilbakemelding. Som forbruker har du flere alternativer dersom du vil framføre en klage til Collector Bank.

Hva er en klage?

Med en klage menes at en kunde i en enkelt sak er misfornøyd med håndteringen av en finansiell tjeneste eller et produkt.

Allmenne og generelle synspunkter anses i denne sammenheng ikke som en klage.


Klage

Klagehåndtering i Collector Bank

Ta fortrinnsvis kontakt med kundeservice og forsøk å løse saken der.

Tlf: 22 41 14 55
Mail: hello@walley.no

Overordnet ansvarlig for klagehåndtering i Collector på konsernbasis

Dersom du vil at en overordnet instans hos Collector Bank skal behandle din klage kan du henvende deg til den som er ansvarlig for klagehåndtering hos Collector.

Collector Bank
att. Klagomålsansvarig
Box 119 14
404 39 Göteborg
SWEDEN

Telefon: +46 10 161 00 00
E-post: klagomal@collectorbank.se 

Finansklagenemda

Om du skulle oppleve at klagen ikke kan løses av Collector, kan du kontakte:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
Hjemmeside: www.finkn.no