Klagehåndtering

Dersom du ikke er fornøyd med en tjeneste utført av oss vil vi gjerne ha din tilbakemelding. Som forbruker har du flere alternativer dersom du vil framføre en klage til Collector.

Hva er en klage?

Med en klage menes det at en kunde i en enkelt sak er misfornøyd med håndteringen av en finansiell tjeneste eller et produkt.

Allmenne og generelle synspunkter anses i denne sammenheng ikke som en klage og heller ikke misnøye som man anser har liten betydning for kunden. Definisjonen av en klage har betydning for hvordan man skal opptre i klagesaker da det finnes et helt regelverk for dette.

Kontakt

Kontakt inkasso

I første omgang bør du henvende deg direkte til det aktuelle selskapet/firmaet:

Colligent Norge AS
Org nr 987 904 119

Besøksadresse:  Drammenveien 123
Postadresse:  Postboks 424 Skøyen
0213 Oslo

Kontakt finansiering, lån og kreditter

Collector Bank AB
Box 119 14
404 39 Göteborg
Telefon: +46 10 161 00 00

Forbrukerrådet behandler klager på selve produktet eller tjenesten, men har delegert klager på inkassovirksomhet og utlånsvirksomhet til instansene som listes opp under. 

Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere

Inkassoklagenemnda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Denne avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.

Nemndas sekretariat er lagt til Sandefjord. Nemnda har to representanter fra Inkassobransjen og to representanter fra Forbrukerrådet.

Deres hjemmeside: http://klagenemnda.inkasso.no
Besøksadresse: Thor Dahlsgt. 1A, 3210 Sandefjord
Postadresse: Postboks 311, 3201 Sandefjord
Telefon: 33 46 56 57

Finansklagenemnda

Om du ønsker upartisk informasjon om hvordan finansielle institusjoner/banker skal opptre i ulike saker kan du henvende deg til enten Forbrukerrådet eller til Finansklagenemda:

Finansklagenemda
Postadresse: Postboks 53 Skøyen
0212 OSLO
Telefon: 23 13 19 60

Overordnet ansvarlig for klagehåndtering i Collector på konsernbasis

Dersom du ikke har behov for upartisk informasjon, men vil at en overordnet instans hos Collector skal behandle din klage kan du henvende deg til den som er ansvarlig for klagehåndtering hos Collector.

Collector
Att: Isabel Mörner
Box 119 14
404 39 Göteborg
Telefon +46 10 161 00 00
E-post: klagomal@collectorbank.se 

Forbrukerrådet

Om du ikke er fornøyd med selve produktet eller tjenesten du har kjøpt, kan du kontakte Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 OSLO
Telefon: 23 400 500

Et annet alternativ er å henvende seg til en alminnelig domstol. Dersom det blir aktuelt bør man innhente en viss juridisk rådgivning for å kunne vinne fram i en rettsak, samt føre saken på beste mulige måte. Du bør også undersøke om du har en forsikring som gir erstatning for advokatkostnader eller om du kan få allmenn rettshjelp.