Klagehåndtering

Dersom du ikke er fornøyd med en tjeneste utført av oss vil vi gjerne ha din tilbakemelding. Som forbruker har du flere alternativer dersom du vil framføre en klage til Collector.

Hva er en klage?

Med en klage menes det at en kunde i en enkelt sak er misfornøyd med håndteringen av en finansiell tjeneste eller et produkt.

Allmenne og generelle synspunkter anses i denne sammenheng ikke som en klage og heller ikke misnøye som man anser har liten betydning for kunden. Definisjonen av en klage har betydning for hvordan man skal opptre i klagesaker da det finnes et helt regelverk for dette.


Kontakt

Kontakt finansiering, lån og kreditter

Collector Bank AB
Box 119 14
404 39 Göteborg SWEDEN
Telefon: +46 10 161 00 00

Forbrukerrådet behandler klager på selve produktet eller tjenesten, men har delegert klager på utlånsvirksomhet til instansene som listes opp under. 

Overordnet ansvarlig for klagehåndtering i Collector på konsernbasis

Dersom du ikke har behov for upartisk informasjon, men vil at en overordnet instans hos Collector skal behandle din klage kan du henvende deg til den som er ansvarlig for klagehåndtering hos Collector.

Collector
Box 119 14
404 39 Göteborg SWEDEN
Telefon: +46 10 161 00 00
E-post: klagomal@collectorbank.se 

Konsumenternas bankbyrå

Om du anser at du behøver upartisk informasjon om hvordan finansinstitusjoner/banker bør behandle disse type sakene, kan du vende deg til forbrukerveiledning i din kommune eller forbrukerbank og finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm SWEDEN
Telefon: +46 8- 24 30 85

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm SWEDEN
Telefon: +46 200-22 58 00

Konsumentverket

Telefon: +46 771-42 33 00
Telefonsentralen er åpen hverdager: 09.00-16.00. Stengt for lunsj: 12.00-13.00.
Send e-post til: konsumentverket@konsumentverket.se
Send brev til: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad SWEDEN
Besøksadresse: Tage Erlandergatan 8A
Organisasjonsnummer: 202100-2064

Allmänna reklamationsnämnden

Dersom du ikke er fornøyd etter at klageansvarlig har behandlet din klage, kan du vende deg til reklamasjonsnemnda.

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm SWEDEN
Telefon: +46 8-555 017 00

Vær oppmerksom på at det er tids og beløpsgrenser når det gjelder muligheten for å henvende seg til reklamasjonsnemnda. Hver part er ansvarlig for sine egne kostnader under prosessen, uavhengig av vurderingen som blir gjort av reklamasjonsnemnda.