Investorer

Her finner du all finansiell rapportering. Du finner også informasjon om Collectors aksje, eierstruktur og kalender.

Årsrapport 2016

"Syttende årsrapporten med ubrutt vekst i omsetning og resultat kjennes fantastisk!" – Lena Apler

Til årsrapport 2016

Rapport fra virksomheten

Første kvartalet har medført vekst, i samsvar med planen.

Noen ganger kan det kjennes som om det ikke har skjedd noe revolusjonerende sammenlignet med forrige kvartal, men nettopp det er Collectors styrke, vi utvikler oss i henhold til planen, øker balansen, inntektene og resultatet. Ingen dramatiske vendinger eller svinger, men en jevn og stabil vekst.

Collector behøver å styrke sin identitet og presentere "et ansikt" for kundene, først og fremst på privatsiden som er helt digital, men med svært ulike produkter og dels ulike kundegrupper. Bli tydeligere, men også mer personlig. For å være relevant og skape en dypere relasjon med kundene har vi startet utviklingen av markedets beste bankapp som skal lanseres i løpet av året. Bankappen skal fungere som en assistent som hjelper med å håndtere økonomien din enkelt og behagelig. Informasjon og funksjon, lett tilgjengelig, sikkert og pent innpakket, egne produkter og partnerprodukter under samme tak. At det blir en bot som håndterer dialogen og blir samtalepartner er gitt, nå skal vi Collectorifisere boten. Kanskje får hun navnet Colla.

Vår store bedriftsavtale med Rossignol startet opp i mars, har begynt å bygge volum og vist at prosessene og systemene fungerer som planlagt. Omnichannel-avtalen med Stadium også, nå bygger vi opp volumer og alt fungerer fint med svært fornøyde kunder.

Noen veldig spennende samarbeid med eksterne partnere er under forhandling. Tanken er at Collector skal tilby ytterligere tjenester til kundene våre, men source disse fra eksterne partnere som er spesialiserte innen sine respektive felt. Det er et forsøk på å ytterligere styrke kundetilbudet, dra nytte av vår store kundedatabase og være forberedt på å ta ytterligere mark når PSD2 skal gjelde fra 2018.

Vi bruker fra og med første kvartal en agil praksis i hele selskapet med svært gode resultater så langt. Det innebærer at vi setter sammen team etter aktuelle behov i prosjekter, hvor både forretningssiden, IT, økonomi og jus arbeider sammen i team og parallellt løser oppgaven, og på den måten kan vi nå målet raskt og effektivt uten å miste viktige elementer. Det skaper også større kompetanse og forståelse av hele virksomheten og dens kompleksitet.

Det er verdt å nevne at vårt minst digitale produkt, eiendomslån til kommersielle aktører, fortsetter å utvikles utrolig godt. Sterk etterspørsel fra svært gode kunder som setter pris på rask og profesjonell håndtering gjør at denne delen er en ressurs som gir god avkastning med lav risiko. I løpet av første kvartal utstedte vi Collectors første obligasjon under det nye MTN-programmet. Den første emisjonen ble overtegnet og vi lukket den på 800 MSEK, med en attraktiv prissetting. Vår intensjon er i løpet av året å utstede obligasjoner i både NOK og EUR.

Å være godt posisjonert for raskt å kunne dra nytte av de ulike mulighetene og utfordringene som følger med økte markedskrav, teknologiutvikling og innføring av PSD2 er selvfølgeligheter for oss, men må gjentas. I takt med innføringen av helt egne virksomhetssystemer har vi lagt grunnlaget med både den mest moderne teknologien og de høyeste standardene for sikkerhet og trygghet. Våre ca. ett hundre og førti IT-utviklere muliggjør og sikrer at vi kan skape og opprettholde en ledende posisjon som digital nisjebank, eller "kul tech bank" som en kunde uttrykte det.

Vi arbeider med temaet "Believe in the idea", det gjelder selvsagt hva vi ønsker å muliggjøre for kundene våre, men også måten vi forholder oss internt, vi skal realisere drømmer og ideer, helst gjøre det umulige mulig, og stadig streve etter utvikling.

Utsiktene for 2017 og fremover er lyse, med fortsatt vekst i uforminsket styrke, kombinert med lav risiko og sunne forretningsmessige prinsipper i alt vi gjør. Siden 4. april har jeg vært fungerende konsernsjef, men regner med å ha en erstatter på plass i løpet av året. Målet er å presentere ny konsernsjef på generalforsamlingen 25. april.

Signatur
Lena Apler
Grunder & fungerende konsernsjef

Finansiell informasjon

Delårsrapporter, årsrapporter og presentasjoner.

Til finansiell informasjon

Kalender

Her lister vi opp viktige hendelser for Collector i løpet av året.

Til kalenderen