Personverninformasjon

Innledning

Collector Bank AB (org.nr. 556597–0513) («Collector Bank», «vi», «vår» eller «oss») er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysningene dine i henhold til EUs personvernforordning (også kalt GDPR).

Denne personverninformasjonen retter seg mot fysiske personer – «den registrerte» i henhold til terminologien i personvernforordningen – hvis personopplysninger behandles av Collector Bank, uansett om du opptrer i egenskap av representant for en bedrift eller annen juridisk person eller i egenskap av forbruker («kunde(r)», «du», «din» eller «dine»).

Denne personverninformasjonen forklarer hva slags informasjon Collector Bank samler inn og behandler når du bruker Collector Banks tjenester som Walley, kredittkortet Easyliving, sparekontoen samt privatlånene og bedriftstjenestene våre. Hvis du vil ha en nærmere presentasjon av tjenestene våre med tilhørende vilkår, kan du se nettstedet vårt.

Denne personverninformasjonen beskriver hvorfor vi bruker personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger, hvor vi henter personopplysninger fra, og hvordan vi deler personopplysninger. Vi forklarer også hvilke rettigheter du har i henhold til personvernforordningen, og hvordan du kan komme i kontakt med medarbeidere i Collector Bank.


Du kan lese vår fullstendige personvernsinformasjon og informasjon om hvordan du utøver rettighetene dine her.

Informasjonskapsler

Kontaktopplysninger

Personopplysningsansvarlig

Collector Bank AB

Org.nr.: 556597–0513

Besøksadresse:

Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg, Sverige

Postboksadresse:

Box 11914, 404 39 Göteborg, Sverige

Telefon:

+46 10-161 00 00

Epost:

dataskydd@collectorbank.se