Retningslinjer for personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler.

Behandlingsansvarlig

Collector Bank AB
svensk org.nr. 556597-0513


Generelt om behandling av personopplysninger

Generelt om behandling av personopplysninger
Vi, Collector Bank AB, vil at du skal føle at integriteten din beskyttes og respekteres når du betror oss opplysninger om deg selv. Når du direkte eller indirekte betror oss personopplysninger gjennom en av våre kanaler, eller når vi på en annen måte innhenter personopplysningene dine, vil vi behandle dem på korrekt måte. Personopplysningene dine kan for eksempel bli behandlet i forbindelse med at du søker om å bli kunde hos oss, eller når du gjennomfører et kjøp hos en selger som benytter seg av våre betalingsløsninger. Det overordnede formålet med å behandle personopplysningene dine er å kontrollere din forespørsel om å bli kunde, og deretter å håndtere og oppfylle den avtalen som inngås. Det samles også inn personopplysninger når du bruker en av tjenestene våre, for eksempel mobilapplikasjonen vår (heretter kalt «Appen») eller hjemmesiden vår. Det hender at vi kompletterer de opplysningene du oppgir til oss, med informasjon fra offentlige registre som f.eks. Folkeregisteret, kredittopplysningsbyråer eller andre selskaper vi samarbeider med. Formålet med dette er blant annet å sikre at de opplysningene vi har om deg, er oppdaterte og korrekte. Vi kan også behandle personopplysninger om deg selv om du ikke er eller har søkt om å bli kunde. Dette kan for eksempel være opplysninger om deg i din rolle som bestyrer eller forvalter, fullmaktshaver, representant, kontaktperson eller reell ansvarlig person.

Opplysningene vi har om deg, vil bli lagret selv om en søknad om å bli kunde ikke fører til at du faktisk blir kunde. Hvis du ikke blir kunde av oss, vil vi bare lagre personopplysningene dine en svært kort tid.

Vi kan også komme til å spille inn telefonsamtaler, lagre e-post eller på andre måter dokumentere samhandlingen og kommunikasjonen vi har med deg eller din representant.

Type opplysninger

Vi kan for eksempel behandle følgende informasjon om deg:

 • Opplysninger om deg som kunde, for eksempel navn, personnummer, adresseopplysninger og opplysninger om IP-adresse for din internettilkobling når du benytter deg av tjenestene våre.
 • Opplysninger om deg som har signaturrett eller er representant for et selskap, for eksempel navn, personnummer, adresseopplysninger og opplysninger om IP-adresse for din internettilkobling når du benytter deg av tjenestene våre.
 • Informasjon om deg av økonomisk natur, for eksempel betalingsanmerkninger, inntektstall og kredittilsagn.
 • Betalingsopplysninger, f.eks. om hvordan du betaler en brukt kreditt.
 • Konto- og bankopplysninger og andre opplysninger fra dine avtaler om avtalegiro.
 • Kontaktopplysningene dine i form av e-postadresse og mobiltelefonnummer.
 • Opplysninger om tidligere kjøp eller engasjementer du har eller har hatt hos oss, som at du ble innvilget eller nektet kreditt eller kjøp.
 • Opplysninger om hvordan du bruker Appen, hjemmesiden vår eller en annen av våre tjenester, for eksempel type elektronisk plattform, atferdsmønster, svartider, eventuelle feilmeldinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og geografisk plassering.
 • Informasjon om innskudd og uttak du gjør fra en sparekonto hos oss.
 • Informasjon underlagt KYC-regler (Know Your Customer), og som vi er forpliktet til å samle inn og lagre i henhold til loven, for eksempel opplysninger om reell ansvarlig person
 • Informasjon fra dine kjøp av produkter og tjenester hos en selger som benytter våre betalingsløsninger. 
 • Opplysninger om kreditt- og betalingskort i form av kortnummer, CVC-kode og utløpsdato.

Formål med behandling av opplysninger

Vi vil bare behandle personopplysningene dine så lenge det foreligger et rettslig grunnlag for det. De rettslige grunnene vi kan ha for en behandling, er at:

 1. Grunnlag 1. vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg i henhold til avtalen vi har inngått eller forbereder å inngå med deg.
 2. Grunnlag 2. vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller et myndighetsvedtak og slik følge det enhver tid gjeldende lovverket som gjelder for vår virksomhet.
 3. Grunnlag 3. vi eller en av våre samarbeidspartnere har en berettiget interesse i behandlingen.
 4. Grunnlag 4. du har gitt ditt samtykke til behandlingen.

Nedenfor følger noen eksempler på formål med behandlingen og det rettslige grunnlaget for den respektive behandlingen.

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:

For å forsikre oss om at du er den du gir deg ut for å være, når du søker om å bli kunde hos oss, eller når du bruker en av tjenestene våre. Grunn 1), Grunn 2)
For å forsikre oss om at du er den du gir deg ut for å være når du i egenskap av å ha signaturrett eller som representant for et selskap (juridisk person), søker på vegne av selskapet om å bli kunde hos oss, eller når du bruker en av tjenestene våre. Grunn 3)
For å dokumentere, administrere og oppfylle avtalen du har inngått med oss. En forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale med deg er at vi får tilgang til personopplysningene dine.  Grunn 1)
For å dokumentere, administrere og oppfylle avtalen mellom oss og et selskap som du har signaturrett for eller på en annen måte representerer. En forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale et selskap er at vi får tilgang til personopplysningene til vedkommende med signaturrett eller selskapets representant. Grunn 3)
For å gjøre en vurdering av din evne til å gjøre opp en kreditt, og en risikoanalyse i forbindelse med at du søker om en type kreditt av oss. Grunn 1), Grunn 2)
For å forebygge og forhindre at tjenestene våre, for eksempel Appen og hjemmesiden vår, misbrukes eller utnyttes på en måte som er i strid med loven eller de generelle vilkårene.  Grunn 1), Grunn 2)
For å kunne oppfylle lovene som gjelder vår virksomhet, for eksempel "Know Your Customer-informasjon" (noe som følger av loven om hvitvasking), regler om kapitaldekning, forskrift om kredittavtaler eller finansavtaleloven mv. Grunn 2)
For å gjennomføre en kontroll av personopplysningene mot sanksjonslister som vi ifølge loven eller et vedtak fra myndighetene er forpliktet til å gjøre for å sikre at ingen av forutsetningene for å gjennomføre visse av tjenestene våre, mangler. Grunn 2)
I forbindelse med rapportering til Skatteetaten, politimyndigheter, Finanstilsynet og andre myndigheter, så vel norske som utenlandske. Grunn 2)
For å føre statistikk og håndtere risikoer, f.eks. i forbindelse med opprettelse av modeller for risikovurdering, for å sørge for at vi følger reglene om kapitaldekning. Grunn 2)
For å oppfylle lovkrav angående betalingstjenester, noe som bl.a. innbefatter å gi tilgang til personopplysninger til såkalte tredjepartsleverandører av betalingstjenester, som har tillatelse til å tilveiebringe tjenester i forbindelse med kontoinformasjon og/eller gjennomføring av betalinger. Videre omfattes også våre tiltak for transaksjonsovervåking og svindelkontroll. Grunn 2)
For å utarbeide et grunnlag for forretnings- og metodeutvikling, markeds- og kundeanalyser, både til intern bruk og for samarbeidspartnerne våre. Dette inkluderer arbeid for å forebygge svindel. Grunn 3)
Vi eller en av samarbeidspartnerne våre vil kunne sende meldinger og markedsføring til deg hvis du ikke har takket nei til direkte markedsføring. Grunn 3)
Når du som privatperson eller representant for et selskap oppgir din kontaktinformasjon i en av våre kontaktskjemaer for å få mer informasjon om tjenestene vi kan tilby deg.  

Samtykke som grunnlag for behandling

Når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er et samtykke, kan du trekke tilbake samtykket til at personopplysningene behandles. En situasjon der behandlingen av personopplysninger krever et samtykke er når noen kontakter oss via et av våre kontaktskjemaer.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake et slikt samtykke. Vi vil da ikke ha videre rett til å behandle personopplysningene basert på ditt tidligere samtykke, og da kan de heller ikke legges til grunn for en søknad eller en avtale.

Markedsføring og reservasjon mot direkte markedsføring

Som det fremgår ovenfor kan vi eller en av våre samarbeidspartnere bruke opplysningene dine til markedsføring og profilering. Det betyr at du kan få reklamesendinger basert på de opplysningene du har oppgitt. Hvis du ikke ønsker direkte markedsføring, kan du kontakt oss på adressen dataskydd@collectorbank.se og reservere deg mot direkte markedsføring.

Deling av informasjon

Som det fremgår ovenfor kan vi komme til å videreformidle og overføre opplysninger om deg til en samarbeidspartner, leverandør eller underleverandør. Vi vil iverksette alle rimelige tekniske tiltak for å sørge for at personopplysningene dine behandles, deles eller overføres på en sikker måte. Dette består blant annet i at vi inngår avtaler med selskaper som behandler opplysninger på våre vegne. Vi jobber for at personopplysningene dine bare skal behandles i landene i EU-EØS-området, men det kan forekomme at noen opplysninger behandles utenfor EU eller EØS. En slik behandling vil bare skje på den forutsetningen at de øvrige reglene i personvernforordningen følges, og at en av de følgende forutsetningene er oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et adekvat beskyttelsesnivå i det aktuelle landet
 • At det er vedtatt andre egnede beskyttelsestiltak, f.eks. standardavtaler eller bindende selskapsregler (såkalte binding corporate rules, BCRs)
 • Det er gitt særlig tillatelse av tilsynsmyndigheten
 • Det er for øvrig tillatt i henhold til relevant personvernlovgivning

Selskaper i konsernet

Vi kan komme til å overføre og dele personopplysningene dine til selskaper i Collector Bank-konsernet. Personopplysningene kan for eksempel bli delt med vårt datterselskap Colligent Norge AS for at vi skal få betalt for en uoppgjort gjeld.

Kredittopplysningsbyråer og leverandører

De personopplysningene vi direkte eller indirekte samler inn og behandler om deg, kan bli delt med kredittopplysningsbyråer og brukes til å vurdere din evne til å gjøre opp en kreditt, bekrefte identiteten og adressen din når du på en eller annen måte søker om kreditt hos oss. Det kan for eksempel være når du vil betale en vare eller tjeneste med en av våre betalingsløsninger hos selgere som benytter seg av våre tjenester.

Selger - en som benytter våre betalingsløsninger

Vi har flere tilknyttede selgere (både innen e-handel og fysiske butikker) som benytter seg av våre betalingsløsninger for å ta betalt for sine produkter og tjenester, blant annet via Collector Checkout. Vi kan komme til å dele visse opplysninger du direkte eller indirekte gir oss, med slike selgere for at de skal kunne håndtere kjøpet ditt. I forbindelse med disse opplysningene vil selgeren defineres som en behandlingsansvarlig, siden du har hatt direkte kontakt med selgeren under handelen. Dette innebærer at selgerens egne vilkår gjelder for de opplysningene vi har delt med selgeren.

Myndigheter

Vi kan komme til å dele og overføre informasjon om deg til forskjellige myndigheter, for eksempel politiet og Skatteetaten. Vi vil overføre alle eller deler av personopplysningene dine som vi behandler, dersom vi er forpliktet til det ifølge loven, eller hvis du har gitt tillatelse til det.

Øvrige leverandører, samarbeidspartnere eller tredjeparter

Vi kan komme til å dele og overføre personopplysningene dine til en annen leverandør eller samarbeidspartner enn de som er nevnt ovenfor. For eksempel deler vi personopplysningene dine i form av kortopplysninger med betalingstjenesteleverandører (Payment Service Providers, PSP) som er PCI DSS-sertifiserte, og som vi samarbeider med for å håndtere et kortkjøp via Collector Checkout.

Andre eksempler på leverandører som personopplysningene dine kan deles med, er selskaper for økonomisk ID-teknologi (f.eks. BankID)

Vi kan også komme til å dele personopplysningene dine med en tredjepart dersom vi selger eller kjøper opp en bedrift, kundefordringer eller andre aktiva.

Lagring

Som det fremgår av det ovenstående vil vi eller en slik samarbeidspartner eller leverandør som behandler opplysningene på våre vegne, bare lagre og behandle personopplysningene dine så lenge det foreligger en rettslig grunn til det. Generelt vil vi lagre personopplysningene så lenge avtaleforholdet med deg består, og deretter i høyst ti år i henhold til reglene om foreldelse. I enkelte tilfeller kan opplysningene blir lagret i lenger tid fordi lover om kapitaldekning krever det. Andre tidsfrister kan også komme til anvendelse når personopplysninger lagres til andre formål enn avtaleforholdet, og for at vi skal kunne oppfylle lovgivning om for eksempel forebygging av hvitvasking (5 år) og regnskapsføring (10 år).

Med mindre du inngår en avtale med oss lagres normalt personopplysningene i høyden tre måneder, men opplysningene kan i enkelte tilfeller bli lagret lenger, for eksempel som følge av hvitvaskingsloven.

Dine rettigheter

Registerutskrift

Du har rett til å få tilgang til personopplysninger vi har registrert om deg i tråd med gjeldende personvernlovgivning, en såkalt registerutskrift. Bruk adressen nedenfor hvis du vil be om dette.

Korrigering

Hvis du mistenker eller har oppdaget at en personopplysning er feil, ufullstendig eller irrelevant, har du rett til å be om at den korrigeres eller slettes. Da kan du kontakte oss via dataskydd@collectorbank.se eller på adressen som er oppgitt nedenfor. Les mer om retten til å bli glemt (sletting) nedenfor.

Sletting og innsigelser

Dersom de personopplysningene vi behandler om deg, ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, har du rett til å be om at de slettes. Merk imidlertid at visse personopplysninger ikke vil bli slettet selv om du ber om det. Grunnen er at vi noen ganger må fortsette å lagre personopplysningene, f.eks. fordi vi fortsatt har en avtale med deg, eller fordi det foreligger rettslige forpliktelser som vi må oppfylle. Personopplysningene vil bli slettet når vi ikke lenger er pålagt å lagre dem. Du har også rett til å protestere mot visse former for behandling.

Dataportabilitet

Du har rett til å henvende deg til oss for, under visse forutsetninger og, dersom vi behandler personopplysninger på bakgrunn av en avtale eller et samtykke, å få en kopi av de personopplysningene du selv har oppgitt til oss, og rett til å få disse overført rett til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig.

Din forespørsel eller innsigelse etter det ovenstående vil bli vurdert av oss i hvert enkelt tilfelle.

Profilering og automatiserte avgjørelser

Profilering

Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som brukes for å vurdere visse personlige egenskaper hos en fysisk person, gjerne for å analysere eller forutsi for eksempel vedkommendes økonomiske situasjon, personlige preferanser, interesser og bosted.

Vi benytter oss av profilering til for eksempel markeds- og kundeanalyser, systemutvikling, markedsføring via automatiserte avgjørelser (se nedenfor) og ved transaksjonsovervåking for å forebygge svindel. Det rettslige grunnlaget for profileringen er vår berettigede interesse, en rettslig forpliktelse, oppfyllelse av en avtale, eller et samtykke. Dersom samtykke er det rettslige grunnlaget, må du ha gitt ditt samtykke til behandlingen.

Automatiserte avgjørelser

Vi benytter oss i visse tilfeller av automatiserte avgjørelser. Det kan for eksempel være et automatisert avslag på en kredittsøknad via internett eller en søknad om å få betale med faktura hos en selger.

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende bygger på en automatisert avgjørelse, herunder profilering, dersom avgjørelsen kan få rettslige følger for deg eller i vesentlig grad påvirker deg på en annen måte. Vi har imidlertid rett til å benytte oss av automatiserte avgjørelser dersom det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom deg og oss, eller dersom du har gitt samtykke til det.

Personvernombud

Vi har utnevnt et personvernombud som skal undersøke om vi følger reglene om vern av personopplysninger i virksomheten vår. Personvernombudet skal utøve oppgaven sin på en uavhengig måte sett i forhold til de øvrige delene av virksomheten vår.

Epost:
dataskydd@collectorbank.se

Telefon:
+46 10-161 00 00

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på en av måtene som er angitt nedenfor.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil eller ulovlig måte, eller hvis du har andre spørsmål, kan du henvende deg til Datatilsynet, som er et uavhengig myndighetsorgan som fører tilsyn med overholdelsen av gjeldende personvernlovgivning i Norge. Du kan lese mer på www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet ber om å få lagre på datamaskinen til den besøkende, og som inneholder en bestemt mengde informasjon og et bestemt tidsstempel. Nettleseren lagrer informasjonen på et spesielt sted i datamaskinen din og returnerer informasjonen i informasjonskapselen til nettstedet du besøkte ved hver forespørsel om sider/bilder fra nettstedet.

To typer informasjonskapsler

Informasjonskapsler i våre tjenester brukes for å forbedre brukeropplevelsen og for å optimalisere nettstedet og mobilapplikasjonen. Det finnes to typer informasjonskapsler:

 • Den ene typen, som kalles permanent informasjonskapsel, lagrer en fil som blir liggende igjen på datamaskinen til den besøkende. Den brukes for eksempel for å kunne tilpasse et nettsted etter den besøkendes ønske, valg og interesser samt for oppfølging av statistikk.
 • Den andre typen kalles økt-informasjonskapsel. I løpet av den tiden en besøkende er inne på en nettside, lagres den midlertidig i minnet på datamaskinen til den besøkende. Økt-informasjonskapselen forsvinner når du lukker nettleseren.

Vi bruker både økt-informasjonskapsler og permanente informasjonskapsler.

Håndtering av informasjonskapsler

Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler, kan du blokkere for informasjonskapsler her nedenfor eller via sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får en advarsel hver gang nettstedet prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan du også slette tidligere informasjonskapsler.

Se hjelpesidene i nettleseren for mer informasjon om hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er lagret i nettleseren, hvordan du fjerner dem, og hvilke innstillinger du kan gjøre for å godta eller ikke godta informasjonskapsler.

Hvilke kategorier av informasjonskapsler som brukes på Collector.no


Nødvendige

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan derfor ikke avvises. Det er for eksempel informasjonskapsler som registrerer om du har vært på siden tidligere, eller som identifiserer deg når du logger inn. Disse informasjonskapslene krever altså ikke et samtykke fra din side. 

Navn Type informasjonskapsel, opplysninger som samles inn og informasjonskapselens funksjon Lagringstid Utlevering av opplysninger til tredjepart End system
ASP.NET_SessionId  ASP.Net_SessionId is a cookie which is used to identify the users session on the server. The session being an area on the server which can be used to store session state in between http requests. Session Netherlands Azure
ai_session  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. 1 day United states Azure
AI_sentBuffer  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. Session United states Azure
AI_buffer collector.se HTML Session  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. Session United states Azure

 

Analyse & tilpasning 

Disse informasjonskapslene lar oss beregne og analysere statistikk over hvordan nettstedet vårt brukes, for eksempel antall besøkende, hvilke sider som er mer populære enn andre, og hvordan besøkende navigerer rundt på sidene. De hjelper oss også med å tilpasse innholdet og teste ulike versjoner av sidene. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn er aggregert og derfor helt anonym. For å bruke disse informasjonskapslene trenger vi ditt samtykke.

Navn Type informasjonskapsel, opplysninger som samles inn og informasjonskapselens funksjon Lagringstid Utlevering av opplysninger til tredjepart End system
_ga  Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.  2 years United States Google analytics
_ga# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.  2 years United States Google analytics
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate  1 day United States Google analytics
_gid  Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.  1 day United States Google analytics
_hjAbsoluteSessionInProgress  This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done
by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.
1 day United States Hotjar
_hjFirstSeen collector.se This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 day United States Hotjar
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.  Presistent United States Hotjar
_hjIncludedInPageviewSample  Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.  1 day United States Hotjar
_hjIncludedInSessionSample  Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.  1 day United States Hotjar
_hjTLDTest  Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.  Session United States Hotjar
_gaexp  This cookie is used by Google Analytics to determine if the visitor is involved in their optimize experiments.  84 days Netherlands  Google analytics

Markedsføring

Disse informasjonskapslene brukes for å tilpasse den markedsføringen som vises på andre nettsteder og sosiale medier. Hvis du velger bort disse, vil du fremdeles se annonser på andre nettsteder, men de vil ikke være tilpasset og kan derfor være mindre relevante for deg. For å bruke disse informasjonskapslene trenger vi ditt samtykke.

Navn Type informasjonskapsel, opplysninger som samles inn og informasjonskapselens funksjon Lagringstid Utlevering av opplysninger til tredjepart End system
__ptq.gif Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session  United states Hubspot
_fbp  Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party
advertisers.
3 months United states Facebook
_pin_unauth  Used by Pinterest to track the usage of services.  1 year United states Pinterest
_uetsid  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the
visitor's preferences.
Persistent United states Bing ads
_uetsid_exp  Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent United states Bing ads
_uetvid  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the
visitor's preferences.
16 days United states Bing ads
ads/ga-audiences  Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor 's online behaviour across websites. session  United states Google adwords
bcookie Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 years United kingdom LinkedIn Ads
bscookie  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  2 years United kingdom LinkedIn Ads
d/px  Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make
content and advertisement more relevant to the specific visitor.
Session  United states  
fr  Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.  3 months United kingdom Facebook
IDE  Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking
one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
1 year United states Doubleclick
lang   Set by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel. session  United kingdom LinkedIn
li_sugr  Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement
on the website more relevant.
3 months  United kingdom LinkedIn
lidc  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  1 day United kingdom LinkedIn
lissc  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  1 year United kingdom LinkedIn
MUID  Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID ac ross many Microsoft domains.  1 year United states Bing
pagead/1p-user-list/#  Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session  United states Google 
test_cookie  Used to check if the user's browser supports cookies.  1 day United states Doubleclick
tr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party
advertisers.
Session  United kingdom Facebook
UserMatchHistory  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor 's preferences. 29 days United kingdom LinkedIn
v3  Used by Pinterest to track the usage of services.  Session  Ireland Pinterest
__hssc  Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor's browser  1 day United States Hubspot
__hssrc  Used to recognise the visitor's browser upon reentry on the website.  session United states Hubspot
__hstc  ets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.  1 year United States Hubspot
hubspotutk  ets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical
purposes.
1 year United States Hubspot
_mtruid  is the identifier cookie, creating a session between pageviews and connecting sessions over time 13 months United States Triggerbee
fpv_334704    1 day United States  
mtr_conversion_duration_65947996    10 years United States Triggerbee
mtr_conversion_state_334704_602239032  cookies related to Widgets (popups and forms) 1 day United States Triggerbee
mtr_conversion_state_334704_65947996  cookies related to Widgets (popups and forms) 1 day United States Triggerbee
mtr_p    Persistent United States Triggerbee
mtr_v    session United States Triggerbee
mtr_visitor cookie containing the identity of the current visitor - when available. 1 day United States Triggerbee

Kontaktopplysninger

Collector Bank AB
Besøksadresse:
Lilla Bommens Torg 11, SE-411 04 Göteborg, Sverige
Postadresse:
Box 11914, SE-404 39 Göteborg, Sverige
Telefon:
+46 10-161 00 00
Epost:
dataskydd@collectorbank.se