Integritet og sikkerhet

På disse sidene har vi samlet informasjon om hvordan vi blant annet håndterer kundedata, og oppfyller kravene fra finanstilsynet.

Informasjonssikkerhet

Her forteller vi om hvordan vi mennesker nå i dag håndterer mengder av digital informasjon. Vi tar opp risikoer som finnes, samt hva du må tenke på for at dine sensitive data ikke skal falle i uautoriserte hender.

 Les mer om informasjonssikkerhet

Retninglinjer for personvern

I dette avsnittet tar vi opp informasjon om blant annet personopplysninger og om hvordan vi håndterer disse.

Les mer om retninglinjer for personvern