Historie

Da Lena Apler og Johan Möller startet i 1999 var det fordi de så et tomrom i markedet. De tradisjonelle bankenes tjenester innen finansiering samsvarte ikke fullt ut behovene som voksende selskaper faktisk hadde.

Årsstämma 2016

Et økt fokus

Et økt fokus på kontantstrøm medførte økt etterspørsel etter lån med kort leveringstid - og her tok de raskt en ledende posisjon. Siden den gang har virksomheten utviklet seg og ekspandert til nye markeder. Men til tross for de nye tjenesteområdene som har kommet til er Collectors fokus fortsatt det samme: kortsiktig kreditt og tjenester som bidrar til å styrke kontantstrømmen - uansett om det gjelder bedrifter eller enkeltpersoner.

Kronologi

  • 1999 Collector ble grunnlagt av Lena Apler og Johan Möller.

  • 2001 Kredittmarkedet under tilsyn av Finanstilsynet.

  • 2004 Tilbyr privatlån. Inkassotjenester tilkommer gjennom oppkjøp.

  • 2005 Tilbyr sparekonto.

  • 2008 Ekspansjon til Norge og Finland.

  • 2010 Kredittkorttjenester introduseres.

  • 2013 Tilbyr eiendomsfinansiering.

  • 2014 Lanserer sin første app Betalkoll.

  • 2015 Bankkonsesjon og børsnotering på Nasdaq Stockholm. Endrer navn til Collector Bank.