Finansiell informasjon

Her vil du finne nyeste og tidligere kvartalsrapporter, årsrapporter og presentasjoner. Du kan også finne vår abonnementstjeneste for offentlig informasjon, presentasjoner og mer.

finansiellinfo

Nøkkeltall [MSEK] Q2 16 Q2 15 2015 2014 2013
Inntekter 365 296 1 187 916 697
Resultat f skatt (EBT) 121 79 371 244 191
Resultat e skatt 94 61 286 188 148
Ansvarlig kapital 1 693 1 266 1 541 906 527
Egenkapital 1 830 1 483 1 649 995 635
Samlet kapitaldekning 15 % 18 % 17 % 15 % 11,9 %
Soliditet 15 % 18 % 16 % 15 % 13,3 %
Avkastning på egenkapital 21 % 22 % 21 % 23 % 25,5 %
Lån 1,2% 1,5% 1,3% 1,4% 1,1%
Forvaltningskapital 12 506 8 392 10 057 6 561 4 788