Finansiell informasjon

Her finner du blant annet delårsrapporter, årsrapporter og presentasjoner. Du finner også vår abonnementstjeneste for offentliggjort informasjon med mer.

intäkter
intäkter

Årsrapport

JANUAR–DESEMBER 2016 (SAMMENLIGNET MED JANUAR–DESEMBER 2015)

 • Inntektene økte med 27 % og utgjorde en 513 MSEK (1 187)
 • Resultat etter skatt (EAT) økte med 42 % til MSEK 405 (286)
 • Avkastning på egenkapitalen (ROE) var 20 % (21)
 • Resultat per aksje økte til 4,25 SEK (3,16)
 • Fortsatt sterk vekst med økt kvalitet på utlånsporteføljen, 13 242 millioner kroner (8697) + 52 %
 • Tap på utlån ble redusert til 1,1 % (1,3)

FJERDE KVARTAL (SAMMENLIGNET MED FJERDE KVARTAL 2015)

 • Inntektene økte med 31 % og utgjorde 431 MSEK (330)
 • Resultat etter skatt økte med 31 % og utgjorde 120 MSEK (91)
 • Resultat per aksje økte til 1,18 SEK (0,98)
 • Signert finansieringsavtale med Rossignol. Estimert volum er ca 1.2 milliarder
 • Signert ny factoring- og lagerfinansieringsavtale med Office Depot
 • Lansert nytt digitalt bedriftsprodukt - Reverse Factoring
 • Investert i BetterWealth og Wint av Collector Ventures
 • Investert i Matspar.se og Mr.Shoebox via Collector Ventures
 • Startet samarbeid med belønningsappen Wrapp ved kortkjøp
 • Lansert digital B2B betalingsløsning
 • Fulltegnet fortrinnsrettsemisjon gjennomført av 9.335 million i økte antall aksjer
 • Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2016, som er i tråd med etablert utbyttepolicy

 HENDELSER ETTER PERIODENS SLUTT

 • Collector flytter opp til Nasdaq Stockholm, Large Cap segment
 • Investert i Nordkap via Collector Ventures
 • Collector Bank AB (publ) har utarbeidet et MTN program på 5000 m og offentliggjort prospekt
 • Collector Bank AB (publ) har til hensikt å utstede obligasjoner i SEK

Nøkkeltall

Nøkkeltall [MSEK] Q4 16 Q4 15 2016 2015
Inntekter 431 330 1 513 1 187
Resultat f skatt (EBT) 155 120 521 371
Resultat e skatt 120 91 405 286
Ansvarlig kapital 2 390 1 541 2 390 1 541
Egenkapital 2 566 1 649 2 566 1 649
Samlet kapitaldekning 17,6 % 16,9 % 17,6 % 16,9 %
Soliditet 17 % 16 % 17 % 16 %
Avkastning på egenkapital 20 % 21 % 20 % 21 %
Lån 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,3 %
Forvaltningskapital     15 155 10 057 

Eierstruktur

Aksjeeiere Collector per 31 desember 2016%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Swedbank Robur fonder 7,4 %
Ernström Finans AB 5,4 %
Helichrysum Gruppen AB (Lena Apler) 3,8 %
Andra AP-fonden 3,1 %
Handelsbanken fonder 2,8 %
Muirfield Invest Aktiebolag  2,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 1,9 %
Vante AB 1,4 %
Øvrige aksjeeiere 15,4 %
Total 100 %
Abonnér
 • Obligatorisk felt
 • Obligatorisk felt
 • Tekstfelt
 • Obligatorisk felt
 • Tekstfelt
 • Obligatorisk felt
 • Ikke gyldig e-postadresse