Fakturakjøp

Lar du tilgang til likviditet styre mulighetene for suksess? Selg fakturaene dine så får du likviditetsreserver til å foreta lønnsomme investeringer.

fakturaköp

Hvorfor fakturakjøp?

Ved fakturakjøp tar vi risikoen for oppgjør av dine fakturaer. Collector kjøper fakturaene til 100 prosent av verdien. Selskapet ditt får dermed frigjort kapital allerede på faktureringsdagen – uten at gjelden øker.

Fordeler med fakturakjøp

  • Du får bedre kontantstrøm og styrker de finansielle nøkkeltallene
  • Collector overtar ansvaret for all administrasjon og fakturaoppfølging slik at du kan fokusere på videre vekst
  • Vi kan i tillegg tilby finansiering av dine eksportfakturaer
Vi tilbyr fakturakjøp i hele Norden. Vi kan i tillegg håndtere dine eksportfakturaer til resten av verden

Slik fungerer fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at du selger selskapets fakturaer til Collector for hele den oppgitte verdien. Provisjonen du betaler dekker administrasjon, risikoovertakelse, samt finansiering. Fordringene forsvinner dermed fra selskapets balanse slik at du får bedre likviditet og nøkkeltall. Du slipper i tillegg fakturaadministrasjon og løper ingen risiko for at fakturaene ikke blir betalt.