Eksportfinansiering

Collector Bank tilbyr en løsning hvor du kan finansiere dine fakturaer opp til 100 %, med tilgang til pengene oftest allerede samme dag.

exportfinansiering

Unngå forsinkede betalinger

Som du sikkert allerede vet innebærer lange betalingsvilkår store kostnader for kapitalbinding*. Som eksporterende bedrift er det ikke uvanlig med lange betalingsvilkår. Dessuten kan betalingsmoralen variere, hvilket innebærer ytterligere kapitalbinding i form av forsinkede betalinger. For at dere som bedrift skal kunne vokse og fortsette å gjøre gode forretninger, kan Collector Bank hjelpe til med å løfte en stor del av denne kostnaden gjennom eksportfactoring.

Styrk bedriftens kontantstrøm og nøkkeltall

En annen fordel er at du kan løfte disse kostnadene ut av balansen når Collector Bank kjøper fakturaene og tar over kredittrisikoen. På den måten styrker dere kontantstrømmen og nøkkeltallene, og kan fokusere på det som er viktig; å gjøre nye forretninger.

*Kostnaden avgjøres ut fra hvor mange dager kreditt du har igjen, men også kalkylerenten (f.eks. WACC). Som eksempel blir kostnaden for kapitalbinding 1,25 % dersom du har gitt kunden 90 dagers betalingsvilkår og en kalkylerente på 5 %.