Factoring

Alle våre factoringløsninger tilpasses den enkelte kunde og deres behov. I motsetning til de store bankene representerer vi fleksibilitet, hurtighet, enkelhet og stor kundeforståelse.

factoring

 • Forbedret likviditet

  Frigjør likviditeten i dine kundfordringer.

 • Forbedret nøkkeltall

  Øk soliditeten med hjelp av fakturakjøp.

 • Outsourcing av administrasjon

  La Collector Bank overvåke dine kunder og samtidig skjøtte kravprosessen.

Hva er factoring?

Factoring er en samlebetegnelse for ulike finansielle tjenester som direkte imøtekommer bedrifters behov for likviditet og stabile kontantstrømmer. I tillegg fjernes risikoen for at fakturaer ikke blir betalt. På Collector tilpasser vi alltid våre tilbud og løsninger for å møte kundenes behov i vanskelige situasjoner. Dette gjør at mange bedrifter har kunnet fortsette veksten selv om likviditeten har vært stram.

Collector kan hjelpe deg uavhengig av om du ønsker å redusere risiko, forbedre nøkkeltall eller belåne fordringer. Ta gjerne kontakt med oss så forteller vi mer.

Man skal ikke gjøre det man har likviditet til, men skaffe likviditet til det man ønsker å få gjort!

Få umiddelbart oppgjør for dine fakturaer

Dersom en betydelig andel av kapitalen i din bedrift er bundet opp i kundefordringer kan du raskt øke arbeidskapitalen ved å selge eller belåne selskapets fakturaer. Med bedre kontantstrøm og styrket likviditet kan du fokusere på vekst i stedet for å følge opp fordringer.

Hvorfor benytte Collector?

Collector er en nordisk bank med erfaring, rutiner og finansiell styrke. Våre factoringtjenester gir deg kortere kredittid, reduserte kredittap, bedre likviditet, mindre administrasjon og lavere forretningsrisiko. For deg som factoringkunde betyr det også raskere tilgang på likviditet til konkurransedyktige vilkår.

Vi vet også at behovet for factoringtjenester varierer fra selskap til selskap avhengig av blant annet selskapets størrelse, bransje og utviklingsnivå. Vi starter derfor alltid med å lytte til kundens behov før vi presenterer en løsning som er spesialtilpasset den enkelte bedrift. Dette gjelder uavhengig av om tilbudet omfatter fakturakjøp, fakturabelåning, selgerkreditt eller ordrefinansiering. Våre kunnskapsrike medarbeidere sørger også for personlig hjelp og tett oppfølging gjennom hele prosessen.

Fem fordeler med factoring

 1. Kortere kredittid
 2. Reduserte tap
 3. Bedre kontantstrøm og rask tilgang til likviditet
 4. Outsourcing av administrative oppgaver
 5. Bedre nøkkeltall