Eiendomsfinansiering

Vi tilbyr høyere utmåling på belåning av eiendom for profesjonelle eiendomsaktører, primært på sentrumsnære beliggenheter. Toppfinansiering med 2. prioritetslån.

Belåning av eiendom

Collector har lang erfaring, egen funding og bred kunnskap på eiendom. Vi er veletablert i Sverige og er nå også en aktør i Norge med kraftig vekst. Flere nordiske børsnoterte eiendomsselskaper benytter Collectors fleksible tjenester i dag.

Finansiering av eiendom i tilflyttningsområder, primært Oslo regionen, for profesjonelle aktører med finansiell styrke.

Vilkår

  • Vi belåner opp til 80 % av estimert markedsverdi. F.eks. et topplån med 2. prioritet etter kundens 1. prioritetslån
  • Lånebeløp 10 - 300 mill NOK
  • Låneperiode opp til 3 år. Rente p.a. fra 6 %

Kontakt oss direkte

Thomas BryhnThomas Bryhn 
Eiendomsfinansiering
Telefon: +47 90967631 
Epost: thomas.bryhn@collectorbank.no