Hero image

Factoring

Få raskt betalt med factoring

Med factoring får bedriften din tilgang til den kapitalen som er bundet i kundefordringer, samtidig som kunden får tid på seg til å betale.

Her kan du

 • Selge kundefordringer med fakturakjøp
 • Belåne kundefordringer med fakturabelåning
 • Begynne med eksportfactoring for foretak som driver med eksport

Fordeler med factoring

 • Likvide midler til bedriftskontoen
 • Mindre kredittrisiko og håndtering av påminnelser og inkasso
 • Bedre kunderelasjon siden kunden får tid til å betale

 

Få raskt betalt med factoring

Finn ut hvor mye din bedrift kan få betalt når vi tar over kundefordringer med factoring.

Oppgi størrelse på selskapet
Oppgi antall kredittdager
Frigjør opptil
I regneeksempelet har vi regnet med en finansieringsgrad på 100 % for finansiering av kundens reskontro. Finansieringsgraden avhenger av kredittkvaliteten i reskontroen og kan variere fra kunde til kunde. De fakturaene Collector velger å finansiere skjer vanligvis med 100 %, med avdrag for finansielle kostnader. Ved en årlig omsetning på 24 MNOK og betalingsvilkår på 30 dager innebærer det 24* 30/360 = 2 MNOK i frigjort kapital.

Kom i gang med factoring

Vi trenger å vite litt mer for å kunne presentere hvordan factoring kan hjelpe nettopp din bedrift.

 • Obligatorisk felt

 • Obligatorisk felt

 • Ikke gyldig organisationsnummer

 • Obligatorisk felt

 • Obligatorisk felt

 • Obligatorisk felt

 • Obligatorisk felt

 • Ikke gyldig telefonnummer

 • Obligatorisk felt

 • Ikke gyldig e-postadresse

Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fakturaer for den fulle verdien til Collector Bank. Provisjonen du betaler dekker administrasjon, risikoovertakelse og finansiering. Fordringen forsvinner ut av din balanse og du oppnår dermed høyere likviditet og bedre nøkkeltall.

Fakturakjøp betyr at du slipper å administrere fakturaene og unngår risikoen for ikke å få betalt. Vi kan tilby fakturakjøp i hele det nordiske markedet, og kan administrere dine eksportfakturaer over hele verden. 

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebærer at du belåner fakturaene dine hos Collector Bank. Provisjonen du betaler dekker administrasjon og finansiering. Du kan velge om påminnelse- og inkassohåndtering skal skjøttes av Collector Bank, noe som i tilfelle innebærer administrative og kostnadseffektive fordeler.

I motsetning til ved fakturakjøp overtar ikke Collector Bank kredittrisikoen ved fakturabelåning.

Exportfactoring, man som jobbar på ett lager

Eksportfactoring

Som eksporterende bedrift er det ikke uvanlig med lange betalingsvilkår, noe som innebærer store kostnader pga. kapitalbinding*. Dessuten kan betalingsmoralen variere, hvilket innebærer ytterligere kapitalbinding i form av forsinkede betalinger.

For at dere som bedrift skal kunne vokse og fortsette å gjøre gode forretninger, kan vi hjelpe til med å løfte en del av denne kostnaden gjennom eksportfactoring. En annen fordel er at du kan løfte disse kostnadene ut av balansen når Collector Bank kjøper fakturaene og tar over kredittrisikoen. På den måten styrkes bedriftens kontantstrøm og nøkkeltall, og dere kan fokusere på det som er viktig; å gjøre nye forretninger.

*Kostnaden avgjøres ut fra hvor mange dager kreditt du har igjen, men også kalkylerenten (f.eks. WACC). Som eksempel blir kostnaden for kapitalbinding 1,25 % dersom du har gitt kunden 90 dagers betalingsvilkår og en kalkylerente på 5 %.

Med våre tjenester gikk Top Temp fra mørke utsikter til tro på en lys fremtid

I tillegg til å tilby kapital og sesongkreditt når Top Temp har behov for det, hjelper Collector Bank i det daglige selskapet med en rekke tjenester innen factoring.

Les mer