Hero image

Factoring

Gi kundene dine tid

Med factoring får du en trygg kontantstrøm hver måned.

Hva er factoring ?

Lange betalingstider kan være ødeleggende. Samtidig er det ofte verdt å gi en viktig kunde tid på seg til å betale. Derfor tilbyr vi factoringtjenester – bedriftsforbedrende og fleksible verktøy som frigjør kapital og forbedrer kontantstrømmen, som i sin tur kan styrke en rekke andre nøkkeltall.

Factoring innebærer at du får betalt tidligere og slipper det økonomiske gapet mellom leverandørfakturaer og kundefakturaer. Ved å bruke våre factoringtjenester kan du beskytte virksomheten din mot kredittrisikoer.

Du kan velge mellom å selge eller belåne fakturaene hos Collector Bank. Vi kan også hjelpe deg med å administrere eksportfakturaer over hele verden.

Jeg vil vite mer!

Factoring, en snickare

Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fakturaer for den fulle verdien til Collector Bank. Provisjonen du betaler dekker administrasjon, risikoovertakelse og finansiering. Fordringen forsvinner ut av din balanse og du oppnår dermed høyere likviditet og bedre nøkkeltall.

Fakturakjøp betyr at du slipper å administrere fakturaene og unngår risikoen for ikke å få betalt. Vi kan tilby fakturakjøp i hele det nordiske markedet, og kan administrere dine eksportfakturaer over hele verden. 

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebærer at du belåner fakturaene dine hos Collector Bank. Provisjonen du betaler dekker administrasjon og finansiering. Du kan velge om påminnelse- og inkassohåndtering skal skjøttes av Collector Bank, noe som i tilfelle innebærer administrative og kostnadseffektive fordeler.

I motsetning til ved fakturakjøp overtar ikke Collector Bank kredittrisikoen ved fakturabelåning.

Exportfactoring, man som jobbar på ett lager

Eksportfactoring

Som eksporterende bedrift er det ikke uvanlig med lange betalingsvilkår, noe som innebærer store kostnader pga. kapitalbinding*. Dessuten kan betalingsmoralen variere, hvilket innebærer ytterligere kapitalbinding i form av forsinkede betalinger.

For at dere som bedrift skal kunne vokse og fortsette å gjøre gode forretninger, kan vi hjelpe til med å løfte en del av denne kostnaden gjennom eksportfactoring. En annen fordel er at du kan løfte disse kostnadene ut av balansen når Collector Bank kjøper fakturaene og tar over kredittrisikoen. På den måten styrkes bedriftens kontantstrøm og nøkkeltall, og dere kan fokusere på det som er viktig; å gjøre nye forretninger.

*Kostnaden avgjøres ut fra hvor mange dager kreditt du har igjen, men også kalkylerenten (f.eks. WACC). Som eksempel blir kostnaden for kapitalbinding 1,25 % dersom du har gitt kunden 90 dagers betalingsvilkår og en kalkylerente på 5 %.

Med våre tjenester gikk Top Temp fra mørke utsikter til tro på en lys fremtid

I tillegg til å tilby kapital og sesongkreditt når Top Temp har behov for det, hjelper Collector Bank i det daglige selskapet med en rekke tjenester innen factoring.

Les mer

Interessert?

La oss fortelle mer om hvordan vi kan skreddersy en løsning for akkurat deg og ditt selskap. Fyll i skjemaet under så tar en av våre produkteksperter kontakt med deg.

  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Obligatorisk felt
  • Ikke gyldig telefonnummer
  • Obligatorisk felt
  • Ikke gyldig e-postadresse
  • Obligatorisk felt
Noe gikk feil!